Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Jan Bajger

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 10
31
Pro Rogue 11:
1. Petr Dvořák patří mezi lepší ředitele České televize.
2. Plní své povinnosti a chrání zájmy České televize.
3. Když Ty ve svém příspěvku použiješ znevažujcí výraz "výplody" stavíš se tak do pozice schopnějšího, než je Petr Dvořák. Nevím, co Tě opravňuje pro takové stanovisko, co jsi v životě dokázal. Mne by to také moc zajímalo.
4. Reprízy se dávají v létě, kdy je o televizi obecně menší zájem a každý normální člověk to chápe.
5. Reprízy jsou vždy nepříjemné. Například mám dost Donutila, Pelíšků, Obecných škol, Tankových praporů, Černých baronů stejně jako mnoha seriálů z období před rokem 1989.
6. Pokud chceš napadat pouze seriály před rokem 1989, činíš tak nikoliv z pozice soudce kvality nýbrž především z ideologických důvodů. Nic proti tomu. Jen postrádám jakoukoliv dnešní ideologii. V žádném popřevratovém seriálu se nevyskytuje. Ty jásáš, nechybí Ti. Podle mého soudu bychom měli mít jasno, kdo jsme, kam směřujeme a jací chceme být.Televizní tvorba by měla ukazovat též kladné příklady z dnešní doby, ve společnosti jsou.
7. Kritizovat je vždy snadné, navrhnout lepší řešení nikoliv. Kritiků je přehršel, tvůrce skoro žádný.
8. Moje předchozí reakce byla nezdvořilá a omlouvám se. Byla pouze zkratem nad Tvou povýšenou pozicí, je to moje chyba.

32
Rogue 11:
1. Víš, jak má nový TV program vypadat.
2. Víš, jak dobře hospodařit s penězi.
3. Víš, co se nemá dokola reprízovat.
ZALOŽ, CIHLA, SVOU VLASTNÍ TELEVIZI: bez koncesionářských poplatků, s atraktivním programem. DĚLEJ!!!

33
Česká televize je v prekérní situaci. Zpravodajství nemůže být ani čistě americké, ani čistě ruské. V televizi se nelže. Pouze se zdůrazňují informace v žádaném směru, ty v nežádaném  - se uvádějí jednou větou a nenápadně. Jsme členy NATO a veřejnoprávní televize nemůže dělat opozici propagandě NATO i kdyby chtěla, jako že nechce. Za daných podmínek si vedla docela zodpovědně. Kdo si chtěl názor udělat z odvysílaného, mohl. Výsledný dojem diváka je stejně dán součtem jeho předpojatosti, světonázoru a teprve pak částečně ovlivněním shlédnutou informací.
Jsou vždy dvě základní věci: Událost a její hodnocení. S událostí se moc dělat nedá. S hodnocením se dají dělat divy, ČT to také umí...

34
Mám dobrý vztah k Polákům, ale i k Rusům.
Katyňský masakr je obrovským zločinem, spáchaným stalinským režimem. Poláci jsou na masakr citliví, protože se jednalo o cílevědomé vraždění polské inteligence a organizovanou potupu polského národa. Důstojníci polské armády byli v té době vzdělaní na úrovni dnešní střední a vysoké školy.
Na druhou stranu při osvobození Polska Rudou armádou padlo mnohem více (snad 10x) sovětských vojáků, než je počet katyňského masakru. Pravda je, že padlí sovětští vojáci nebyli vždy vzdělaní, jako zavraždění polští důstojníci.
Stalin nakonec v Jaltě prosadil mapu Evropy, ve které Polsko nehraje podřadnou roli. Proto se mi zdá, že osvobození Polska do jisté míry smazalo důvod k nekonečné nenávisti Poláků vůči Rusům. Může být námitka, že Polsko Stalin dobyl. Vidím však značný rozdíl mezi tím, jak s Poláky jednali nacisté během 2. svět. války  a jaký život (s mnohými omezeními) panoval po této válce v Polsku.
Masakr je nutné připomínat již kvůli úctě k padlým. Připomínka by podle mého názoru neměla ústit do nenávistných křečí. Křesťané, ke kterým se Poláci hlásí, nahrazují nenávist vůči viníkům - odpuštěním. Přeji proto Polákům, aby zůstali věrni svému základnímu přesvědčení.

35
Odkladiště / Re:Koncesionářský poplatek = nesmysl
« kdy: 02. 04. 2015, 16:47:54 »
Dobře Pepo, já to beru. Pro zajímavost, podívej se, kolik kluků ve třídě zlobí:
http://www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/About/EBU_Directory/EBU-Active-Members.pdf

36
Odkladiště / Re:Koncesionářský poplatek = nesmysl
« kdy: 02. 04. 2015, 13:54:22 »
Evropské státy veřejnoprávní televize mají: D, F, GB, I,... Nevím, který evropský stát ji nemá.
Vaši logiky tedy evropské státy dosud nedosáhly, jen pro  omezenost, která je těmto státům vlastní???

37
Odkladiště / Re:Koncesionářský poplatek = nesmysl
« kdy: 01. 04. 2015, 21:54:22 »
Alex Gaga je rodilý demokrat, odkojený Havlem. Po takové demokracii toužili disidenti. Blahopřeji.
Za pár let uvidíte, kam svět půjde, možná si vzpomenete, mne to opravdu asi již zajímat nebude. Vám ale závidět nebude co!

38
Odkladiště / Re:Koncesionářský poplatek = nesmysl
« kdy: 01. 04. 2015, 18:42:49 »
Moje stanovisko:
Koncesionářské poplatky.
1. Veřejnoprávní televize musí být. Pro případy mimořádných událostí, pro vzdělávání, pro sport, atd. Zejména musí pokrývat oblasti vysílání, které nejsou komerčně zajímavé. Ty objektivně existují.
2. Zrušení koncesionářského poplatku by znamenalo závislost veřejnoprávní televize na rozpočtu a tedy na schvalování lidmi, v dané době u moci. Veřejnoprávní televize by se stala službou aktuální moci. Nic potřebného.
Průjezd amerického konvoje.
1. Prostí vojáci za nic nemůžou. Je zcela zbytečné jim sdělovat jakékoliv názory, ať již pozitivní nebo negativní.
2. Přítomnost cizího vojska znamená nepochybně přiznání omezené suverenity. Dobrovolně jsme se plné suverenity vzdali připojením k NATO. Zásadní rozhodnutí sice nebudou bez nás, ale naše stanovisko bude podřadné.
3. Podpora USA a NATO Ukrajině je poskytována s vidinou dosažení ruské hranice a nasazení vojenských průzkumných prostředků na ni.
4. USA se fatálně mýlí. Podotýkám, že protiamerické nálady nemám. Rusko není světovým protivníkem USA. Má pouze jistou jadernou paritu, hospodářsky se teprve možná rozvine, někdy...Hlavním světovým protivníkem USA je již nyní Čína. Současnou politikou USA vůči Ukrajině byla Čína významně posílena. Dostane ruské energetické zdroje v nebývalém rozsahu na úkor EU. Čína nabízenou možnost rozvoje využije. K hospodářskému růstu a posílení vojenských prostředků. Mnohem více, než Rusko, čí Evropa.
5. Současnou politikou USA oslabily Evropu, zejména hospodářsky a radikálně snížily možnosti rozvoje evropských zemí.
Závěr: Protivník Čína je vítězem, Evropa oslabena, USA má většího soupeře než před událostmi na Ukrajině.

39
Skylink / Re:Kostičkování HD programů
« kdy: 06. 01. 2015, 09:03:24 »
Jestliže kvalita lítá od 0 do 100 %, není chyba v televizoru.
Chyba je v anténě nebo rozvodu. Jsou primitivní důvody, jako je uvolněný nebo příliš starý kabel kmitající ve větru.
Mám však opakovanou zkušenost, že ani sebelépe seřízená parabola a rozvod nezabrání pronikání rušivých signálů z přechodných zdrojů.
Bez profesionálního měření se problém nevyřeší.

40
Set-top-boxy / Re:Propojení sat přijímače se zesilovačem
« kdy: 30. 12. 2014, 09:16:52 »
Jde o to, co považuješ za zesilovač.
1. Levné zesilovače mají vstupy na činče a levné satelity mají výstupy rovněž na činče nebo scartem, jak napsal kolega. Existuje převodník scart-činče, stojí okolo 200 Kč. Není pravda, že výstup ze satelitu je na nízké hlasitosti. Musíš přečíst návod na svůj zesilovač podrobněji.
2. Slušný zesilovař má optický vstup. Běžný satelit má většinou také optický výstup. Použitím optického kabelu se současně vyřeší nežádoucí brum 50 Hz v případě, že anténní soustava a přijímače mají rozdílný potenciál na kostře. Doporučuji jít touto cestou. Stojí to za to!

41
to Jan Novák:
1. Svržení Nečasovy vlády, zamítnutí premiérky ODS.
2. Angažovanost ve věci nových trhů a zakázek v různých zemích.
3. Schopnost odmítnout nesmysly ohledně sankcí, které poškozují všechny.

42
Je v pořádku, když se zesměšňují evidentní nedostatky jakéhokoliv významného politika. V případě prezidenta mám pocit, že zdůrazňování jeho evidentních nedostatků přerostlo do kampaně s cílem vyloučit ho z politiky.
Má ale také kladné stránky a zásluhy a ty se neuvádějí a nezdůrazňují. Pak je to ovšem řízená manipulace. Všem kritikům doporučuji, aby se na tím aspoň trochu zamysleli. Dnes Zeman, zítra možná někdo jiný. Chceme to???

43
Nevidím to s Českou televizí a její objektivitou tak černě. Ano, protizemanovské agitaci dává slušný prostor, ale jsou zde i stanoviska mluvčího prezidenta. Mám možnost sledovat ruské i ukrajinské stanice. Přes převažující západní hodnocení Ukrajiny a dění okolo uvádí Česká televize i údaje, které tento rámec překračují a jsou i v protikladu. Objektivita ve všech zemích má své limity, včetně našich západních vzorů, o východu nemluvě...

44
Měním názor,
poslední díly mne rozesmály. Líbila se mi dálnice, jako restituce katolické církvi, zavedení čipů pro občany EU a další věci. V každém dílu byl aspoň jeden kvalitní fór.

45
Někdo poblíž Hradu zapl proud na pěstírnu marihuany a vyrazil pojistky na trafu. ČT bude muset příště vozit na Hrad dieselagregát!!!

Stran: 1 2 [3] 4 5 ... 10