Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Témata - K. Vav

Stran: 1 2 [3]
32
CS Link / CSlink&SKYlink prolomen
« kdy: 26. 12. 2010, 17:39:27 »
Na receivrech http://www.satsw.com/default/products/receivers/productgui.asp?modelid=SR-1000HD#dets je již možno sledovat celou nbídku bez přístupové karty  ;)
Je již o tom zmínka rovněž na konkurenčním webu http://www.google.cz/forum/topic-57245/
Nevím, proč to tam někdo dával .....  :-[ Ale jinak stávající šifrovací systém dle ..... je odolný a půjde ještě dlouhou dobu ....

33
Internetová videopůjčovna Topfun.tv – filmy online - a Skylink zahajují strategickou spolupráci.

http://www.skylink.cz/web/structure/6.html?do%5BloadData%5D=1&itemKey=cz_103

http://cz.topfun.tv/


34
Skylink / Rada upozornila provozovatele TradeTec, a. s., IČ
« kdy: 09. 12. 2010, 20:36:08 »
- Rada upozornila provozovatele TradeTec, a. s., IČ: 27859355, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Daliborova 419/11, na porušení § 29 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve vysílání neregistrovaných programů, kterého se dopustil tím, ţe jako provozovatel převzatého vysílání (registrace ze dne 10. března 2009, sp.zn.:2009/41/zem/TTE) šíří programy STV Trojka, Markíza, Doma TV, JOJ a JOJ Plus, které nemá zaregistrovány, a stanovila mu lhůtu k nápravě do 30 dnů od doručení tohoto upozornění.

http://www.rrtv.cz/cz/files/press/TZ_23_10.pdf

http://www.rrtv.cz/cz/static/zakony/pdf/231-2001.pdf

35
http://www.satnews.de/mlesen.php?id=eae581932cae4c797a3f03682ed0a970 ???
To přece není možné, když řada zdejších propagátorů sat.příjmu tvrdí opravdu , ale opravdu něco jiného ...... nic levnějšího než vysílání přes satelit neexistuje ...... :)

36
Pro skalní příznivce satelitního příjmu k přečtení několik novinek, které je čeká v nejbližší době, mimo mnoha dalších ..... ;)

Diese Sendung kann nicht aufgezeichnet werden!

Toto vysílání nelze nahrávat!

… to se vám bude hodit až si budete chtít něco dobrého fakt nahrát

 
Zugriff verboten ! Vorwartsspulen nicht moglich !

Zakázaný přístup ! Zrychlené přehrávání není možné !

… to budete potřebovat až se budete chtít rychle přetočit přes reklamu, nebo díky

opožděnému začátku přes poslední minuty předchozího pořadu.

Nebo prostě jen přes kus fotbalu na který se na celý nedalo koukat.

 
Diese Sendung kann nicht weiter wiedergegeben werden. Zeitlimit erreicht !

Tento pořad nelze znovu přehrávat. Překročen časový limit!

… prostě, už jste se koukali, tak co zase chcete, nebo jste se ještě nekoukali ..no tak to sorry, fakt

máte smůlu,  hlavně plaťte dál máme opravdu skvělé programy. 

 
Das CI-Modul wurde deaktiviert und kann nicht mit dieser SmartCard genutzt werden.

Tento CI modul byl deaktivován a není možno jej s touto kartou použít.

… zlobili jste a, už vám to nepůjde tak si zase za své peníze kupte další.

http://www.youtube.com/watch?v=cvroR8cN6To

http://www.youtube.com/watch?v=mvXQqnggZWs

Hezký a příjemný den
37
CS Link / CS link - Plán přechodu na nový systém
« kdy: 26. 11. 2010, 13:22:17 »
Sdělení, které jsem obdržel od společnosti Media Vision s.r.o.:
Společnost Media Vision neuvažuje o prodeji ICE karet jako hybridního a dočasného řešení změny systému. Dle plánu odsouhlaseného se společností Irdeto dojde po přechodnou dobu k prodeji obou dekódovacích karet zároveň, resp. karty CW budou v nabídce tak dlouho, jak dlouho bude podstatná část satelitních přijímačů podporujících CW na trhu, tedy dle poptávky partnerů.
2. kvartál 2010 – zahájení jednání se společností Irdeto o podmínkách a termínech obměny systému
3. kvartál 2010 – příprava smlouvy a odsouhlasení jejího finálního znění
4. kvartál 2010 – podpis smlouvy + příprava na zahájení testů
1. kvartál 2011 – provedení a ukončení testovací fáze
2. kvatrál 2011 – spuštění prodeje nových karet Irdeto a představení plánu pro budoucí výměnu karet,
trvající nejméně 24 měsíců
3. kvartál 2011 – předpokládané ukončení prodeje CW karet vyprodáním zásob

CS LINK garantuje funkčnost kódovacího systému CryptoWorks a všech svých karet
Společnost Media Vision s.r.o., IČ: 26691353, provozovatel satelitní platformy CS Link, vydává toto stanovisko k funkčnosti všech svých prodaných karet a plánované výměně kódovacího systému za účelem poskytnutí všech relevantních informací prodejcům, instalačním technikům a ostatním partnerům.
Ukončení vývoje a podpory CryptoWorks ze strany společnosti Irdeto, dodavatele nového i stávajícího kódovacího systému, nemá na budoucí funkčnost stávajících karet žádný vliv!
Za celou dobu existence platformy nebyla podpora ze strany dodavatele využita a i v takovém případě je spolupráce smluvně zajištěna!
CS Link provozuje systém CW na vlastním zakoupeném serveru, a tak jako jediný rozhoduje o jeho provozu, resp. funkčnosti karet svých zákazníků!
Prohlášení společnosti Irdeto
Jak bylo na společném setkání dohodnuto – potvrzujeme Vám, že systém CW je řádně zakoupeným vlastnictvím společnosti Media Vision a je vždy na rozhodnutí Vás jako operátora, jak dlouho a zda-li tento systém bude provozován. Irdeto nemá žádný nástroj ani nárok omezit tento systém jako takový či karty fungující s tímto systémem. To je vždy a pouze na rozhodnutí operátora.
Prohlášení ředitele společnosti Media Vision
Účelová tvrzení o možném riziku spojeném s prodejem CW karet se neslučují se skutečným stavem věci. Společnost Media Vision zaručuje všem svým klientům funkčnost ze strany kódovacího systému bez rozdílu mezi starým (CW) či novým (Irdeto) systémem. Nemáme žádný zájem na tom, abychom získané klienty ztráceli či nebyli schopni dostát svým závazkům vůči těmto klientům. Jsme si velmi dobře vědomi, že tím nejhodnotnějším, co každá společnost našeho druhu vlastní, je právě databáze klientů, která ke spokojenosti
nás všech významně narůstá. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že jakýkoli sebeméně nepravděpodobný výpadek dokážeme řešit buďto vlastními odborníky, nebo případně ve spolupráci se společností Irdeto, jejíž klienty zůstáváme i nadále. Pouhé ukončení vývoje systému CW, což je naplánováno nejdříve k 31. 12. 2012, nemá na tento fakt žádný vliv. I po tomto datu můžeme kdykoli požádat Irdeto o pomoc při řešení případných nepředvídatelných komplikací tak jako dosud.
Konkrétně je toto již se společností Irdeto nastaveno včetně standardní hodinové sazby za případnou technickou podporu. Nutno dodat, že takovou formu zajištění ze strany Irdeta máme k dispozici již celé roky a dosud jsme ji nevyužili. Z mého pohledu tedy, ve srovnání s dnešní situací, datum 31. 12. 2012 neznamená pro CW karty vůbec nic, ani pro partnery ani pro klienty. Se zástupci Irdeta jsme se shodli na odhadu funkčnosti CW karet trvající ještě minimálně 5 let. Během podstatně kratší doby jsme schopni klientům provést obměnu karet tak, jak je tomu čas od času běžným zvykem u každého satelitního operátora u nás
i v zahraničí.
Daniel Klička
výkonný ředitel

38
Změna FEC nastane v noci z 29. 11. na 30. 11 a bude se týkat programů, které mají frekvenci 12070 a 11876. Většina satelitních přijímačů bude vyžadovat nové naladění programů na uvedených frekvencích. Při ladění postupujte dle návodu k vašemu satelitnímu přijímači a změňte parametr rychlost kódování/FEC ze současných 3/4 na 5/6.


Stran: 1 2 [3]