Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - digitaltv

Stran: [1] 2
1
@digitaltv: máte niečo s očami, alebo nerozumiete NAPÍSANÉMU textu? V prvom príspevku je jasne uvedené "Máme parabolu 80 cm a dva konvertory" a PRÍSPEVOK pred Vami to ešte odcitoval amatér Tondach.... Ešte pochopím, ak sa nejaká informácia prehliadne raz, ale OPAKOVANE?

Užíváte si nick sice "Profík", ale kdybyste byl profík, místo ironizování (pokud  nazváno zdrženlivě)  jiných účastníků fóra jako profesionál se zkušenostmi se zákazníky, mezi kterémi se vyskytují i laici.  odpovíte laikovi sice odborně, ale takovým   slovníkem, z  kterého on  porozumí,  co potřebujete, aby rozuměl.
Pro další čtenáře: Když si někdo napíše "laik", připouštím, že nemusí vědět, co je to monoblok, ale mohu předpokládat, že  se může dovtípit, že asi má dva konvertory, když přijímá dva satelity. Smůlu máme  i my i  laik, protože: Laik očekává nějaký srozumitelný návod co zdělat,  a místo diskuse směřující k řešení se začnou účastníci zesměšňovat....O to tazatel skutečně nemůže mít   zájem. Nakonec můj dotaz laikovy byl vcelku vyčerpávající.

2
Jakého výrobce/značky je ta parabola? Co tam máte za konvertor(LNB): Monoblok na Astru3 (se Skylinkem) + Astru1 (nejobvyklejší evropský satelit s převahou německých kanálů - pokud nekodované?) ANEBO  máte dva individuální konvertory (1 na Astru3 a druhý na Astru1)?
Pokud si přejete tři satelity (obě Astry + Hotbird): Optimální  řešení =  tři individuální LNB, přepínané přepínačem DiSEqC 1.0 (na 4 sat. pozice, jeden z těch 4 portů  zůstane neobsazen). Pokud  velikost paraboly 80 cm, pak příjem pozic na  LNB na "krajních" bude podobný jako na parabole o něco menší  (70 cm)¨a co to znamená: Po dobu  většího deště nebo sněžení bude příjem části transpondérů (kanálů) zhoršen nebu úplně znemožněn. Proto pro více LNB doporučuji parabolu nejméně 90 cm, lépe 1m   (i když pro území ČR to u jmenovaných satelitů až tak moc kritické zase také není, dobré ale rozhodně ano), a k tomu v každém případě  kvalitní LNB. Konkrétní výběr nosiče konvertorů (multifeedu) lze doporučit až podle typu paraboly.       

3
Občas ORF sleduju, jde i ATV, ATV2 (11244 H), jde ORF1 a 2 HD na 11303 H (o weekendu vysílali  Formuli ), nejde už ORFIII v SD (12663 H), 11273 H už nejde od samého začátku, co tenhle transpondér  s HD loni spustili,  a kódované (SD) na 12051 V a 12692 H  jsem ani nezkoušel...Pokud jde o DVB-T2, to jsem mimo dosah, akorát jsem zaznamenal zmínky o tom, že v DVB-T2 nechají ORF1 a 2 FTA volné, dá se i spekulovat, že ORF1 a 2 budou v provozu na kanálech muxu A, převedených do DVB-T2, ale to jsou dohady, konečné rozhodnutí žádné v tomto směru není. Zmiňuji to jen a jen proto, že to, že ORF1 HD a 2 HD lze takto pořád mít na satelitu, může (ale nemusí) s tímhle záměrem mít souvislost.
Když už tento typ příjmu:  Jiné veřejnoprávní programy, které pořád jdou v emu, jsou na Astře 4,9 norský Viasat, 12015V a na něm NRK1 všechny regionalizované verze, NRK2, NRK3 a NRK1 v HD, a švédské 11785V  SVT1 s regionalizovanámi verzemi a SVT2,   a 11881 H Kunskapkanalen, večer a v noci střídaný s SVT24 - vše ve  Videoguardu. Jak dlouho tohle půjde, toť také otázka.       
     

4
Inu, pan Pepa Novák nám servíruje pounaučení, že s komunisty není věcného dialogu. A k příspěvku pana Jana Nováka mohu dolnit  - ano, v dobových dokumentech o té polsko-německé deklaraci o nepoužití síly....tam u názvu dodržuji doslovné znění názvu, najdeme totiž v poznámkých tehdejších diplomatů, novinářů, atd., že se Poláci velmi přísně bránili použití jiného slova v názvu, hlavně slova "pakt". Ta deklarace byla podepsána v Berlíně, za polsko ji podepsal velvyslanec  Jozef Lipski, tedy dokonce ani polský ministr zahraničí ne,  za Německo  ministra zahraničí von Neurath (po okupaci zbytku Československa 15.3.1939 Reichsprotektor v Praze). Se SSSR mělo Polsko neútočení ošetřeno podobným dokumentem z roku 1932. Naopak, byly snahy i o spojenectví s námi, nicméně o jednání generála Śmigly-Rydze s prez. Benešem (19359) se lze mj, dočíst v Benešových pamětech. Při pohledu na polské zkušenosti v polsko-ruských vztazích však je nasnadě, proč byla nepřijatelná Śmygly-Rydzovi Benešem proklamovaná podpora SSSR. Politika Československa a Francie ve směru proražení mezinárodní izolace SSSR v 30. letech byla fatální...           

5
Pane Novák...To, že Petlura nebyl ideální jsem nepopíral. Vezměme to z jiné stránky: Kdo tedy na té totálně destabilizované rozhádané Ukrajině podle Vás, měl být spojencem (jakéhokoliv) státu, nuceného bránit se bolševické ofenzivě na Kyjev? 
Ad Polsko jako přítel Hitlera: Prosím Vás, co Vás vede k tak nekritickému přebírání a reprodukování něčeho, co známe z učebnic dějepisu z období nejhlubší totality? Jaký dokument o tom můžete uvést? Pokud jde o nejzávažnější, vydávaný bolševickými ideologi za polsko- německý pakt: Je to dokument nazývaný „Polsko-německá deklarace o nepoužití síly“, podepsaná počátkem r. 1934 v Berlíně polským velvyslancem a říšským ministrem zahraničí. Hlavní motivací k ní bylo Pilsudského přesvědčení, že Francie, kterou se snažil předtím nabádat k ostřejšímu postupu proti Německu po Hitlerově nástupu a především jeho militarizaci, je slabý spojenec,  neboť odmítla vůči Německu daleko razantnější kroky proti německému porušování Versailleských dohod, vůči nimž se snažila tehdy polská zahraniční  politika Francouze přimět. Na straně druhé ovšem Pilsudski  také plně nedocenil Hitlera co do jeho nebezpečnosti. A motivace Němců k podepsání takové deklarace? Cítili se ještě slabými, nedozbrojenými, potřebovali čas. Tato deklarace byla dohodnuta na 10 let s výpovědí 7 měsíců, vzala však za své naráz začátkem dubna 1939, kdy Polsko podepsalo dvoustrannou smlouvu s Britanií mj. i o vojenské spolupráci v případě napadení jedné ze smluvních stran Německem, a k této smlouvě se hned na to přidala i Francie, přičemž tyto akty Hitlera doslova rozzuřily. Pokud jde o polsko-sovětské vztahy, tam podobná deklarace, jako s Německem, fungovala od r. 1932….Spor o Danzig a tvz. Gdanský koridor byl daleko staršího data!   
Pokud jde o zdravici polského představitele sjezdu NSDAP 1938, jaký dokument či důkaz Vás k tomu prosím Vás vedl?
A pokud ta Litva:  Nečetl jste snad můj předchozí příspěvek, o bolševickém porušování brestlitevského místu napadeni Litevsko-běloruské Lidové revoluce?  Co měli podle Vás Poláci dělat: Počkat, až bolševik dojde do Varšavy a spustí masakr? K čemu podle Vás měl ve Varšavě připravenu v r. 1920 čtyřčlennou prozatímní vládu dělníků a rolníků  - aby budovala socialistické Polsko, případně vyhladověla ty polské reakcionáře nějakým hladomorem jako na přelomu 30. Let část Ukrajinu, která se ocitla v moci moskevských bolševiků?
A nyní k těm prý územním požadavkům vůči nám. Jde zajisté hlavně o těšínský region Slezska, obývaný třemi národnostmi. V některých subregionech, hlavně kolem Těšína a už vůbec Bielsko-Bialé, byla procentuálně větší polská, v jiných (np. Fryštáku či Frýdku) česká. Komu bude co patřit, mělo být mezi Polskem a Československem dohodnuto  - v této věci žádal Pilsudski v listopadu 1918 dopisem TGM o vyjednávání, ovšem to zůstalo bez odezvy.  Na druhé straně kontroverzi způsobilo vypsání voleb polskou stranou, týkajících se těchto okresů, koncem listopadu, měly se konat 26.01.1919. Nikoliv Polsko, ale Československo odpovědělo vojenskou intervencí, jedním z nejhorších zločinů, spáchaných Bohužel československým vojskem, bylo úkladné rozsekání polských vojenských zajatců bajonety 26. Ledna 1919 ve Stonavě….Zajisté, že toto téma je dodnes u nás cenzurováno, a stejně tak levicově  liberálními kruhy v Polsku. Jenže pravdě třeba postavit se do očí. Nás může jen utěšit, že v česko-polských vztazích, kromě této naší hanby, je spoustu světlých historických momentů, které jsou oprávněným důvodem k naší národní hrdosti. Největším z nich i fakt, že to byl  náš Sv. Vojtěch, kdo stál u kolébky polské státnosti, kdo oddal prvního polského křesťanského vládce Polska, knížete Mieszka z Piastů s naší Doubravkou Přemyslovnou, a stal se prvním polským biskupem – kterým počínaje, vydalo se Polsko cestou křesťanství, na cestu jeho obránce a misionáře tak, jak je mnozí dnes i známe. Polské děti se o tom  učí  v dějepise a vlastivědě…     
Tak nyní už doufejme, že naše další zmínky už se vrátí  do branže tohoto portálu, mj, zajisté i o zajímavých pořadech aspoň těch polských kanálů, které lze přijímat  u nás  v dosahu polské  DVB-T i toho mála FTA satelitních kanálů   


6
pane digitaltv - vy to píšete jako pohádku. K vašemu " Poláci se snažili dohodnout se Simonem Petlurou, to byl vůdce ukranjinských národovců. " to úplně stačí. Tenhle Petljura měl v plánu genocidu Židů (i Poláků) dávno před Hitlerem. Stačí si přečíst třeba Wikipedii. http://cs.wikipedia.org/wiki/Symon_Petljura . O tom, jaká byl Petljura zrůda je možno si přečíst i ve vzpomínkách českých legionářů a zajatců WWI. Bandera a dnešní banderovci byli/jsou přímými pokračovateli Petljury.

Sorry, zkuste si vyhledat wikipedie civilizovanější, než je česká....přečtěte si např. anglojazyčnou http://en.wikipedia.org/wiki/Symon_Petliura a uvidíte ten ohromný rozdíl od toho, co zde  reprodukujete z wikipedie české. V české  mají vliv totiž mladí komunisté.... Netřeba se o Ukrajiině už rozepisovat široce, zmínil jsem už dříve, že státoprávní vědomí na Ukrajině se teprve utvářelo a utváří dodnes, tento vývoj není ukončen. Napsal jsem, že  tam tehdy bojovali všichni proti všem. Viděno očima let 1917-1920, zralejšími představami o uspořádání ukrajinského státu tehdy  disponovali intelektuálové, jejichž vliv na většinu v oné době byl však mizivý, byl to velmi silně vnitřně nestabilní, vnitřně rozhádaný stát.  Petlura tedy nebyl sice ideál, byl to zajisté produkt oné doby,  ale....s kým jiným se mělo Polsko, čelící bolševické ofenzívě (byť až na ´území Ukrajiny) se tedy dohodnout?  Moskva bolševická po r. 1917 a stejně tak dnešní putinovská označuje za fašistu a kolaboranta s nacismem každého, kdo se jí postaví na odpor. A čeští komunisté Moskvu popouškují dodnes. I Putinovu. I její vlivové agentury, vytvářející některé "pravicové"  (pseudo)strany, což je novum nejen u nás v ČR.   Banderovci, čili  UPA (Ukrajinská Povstalecká Armáda) je produkt pozdější doby, tedy druhé světové války.  Jakkoliv se sice na Petluru někde krajní ukrajinští pravičáci  odvolávají, jsou banderovci  směrem, který se uchýlil k extremismu. Obrovský hladomor, který vyvolal na přelomu 30. let na Ukrakjině Stalin, a jenž stál životy skoro 3 milionů lidí, zanechal v národě svou odezvu - dodnes. A extrémy plodí extrémy, a tedy i takové, že část Ukrajinců Hitlera vítala jako  osvoboditele  - od Stalina....A ano, UPA ovšem že....kolaborovali s Hitlerem. A  válčili opět proti všem, proti Rusům, mordovali Židy, a dopustili se strašných genocidních činů také proti Polákům na Volyni (např ve "smíšených" manželstvích ukrajinsko-polských nutili zabít  polského partnera! Nebo vtrhli do polského kostela a postříleli při mši polské ženy a děti... to byla UPA....masakr na masakru). Už z tohoto titulu je vidět, jakou lží bolševika a dnešní ruské propagandy (stačí na satelitu Russia Today, a kdo zmí rusky, má už tak dost ruských kanálů volně na HotBirdu)   je neustálé vzbuzování dojmů, že Poláci podporovali vždy  či dnes podporují zukrajinské  fašisty atd....Naopak, vzdor dnešní podpory Poláků Ukrajině (a v Polsku spíše pravicové opozice a lidí než servilů Berlína či Moskvy, z nichž velké části dnes nezbývá, než se k podpoře Ukrajiny přidat) je horkým bramborem fakt, že dodnes je na Ukrajině oslavována UPA, masakry na Polácích na Volyni v době II. světové války nejsou v Polsku zapomenuty, je to trauma zatěžující polsko-ukrajinské vztahy dodnes. Můžeme říci, že podpora Polska Ukrajině dnes je tzv. "raison d´etat"...Na jedné straně Polsko Ukrajinu podporuje, na druhé straně píše protestní nóty proti oslavě UPA (banderovců).  Tím jsem ovšem odbočil od tématu, nicméně tím si  jen dovoluji demonstrovat, jak spletitý byl  ten vývoj Ukrajiny, jak  dramatický. A naše poučení z toho? Především braňme se černo-bílému vidění.

7
Carlos 68 - srovnání Pilsudského s Hitlerem tu nepasuje. Proč? Protože - ani jedna polská noha nevkročila na území Ruska! Boje s účastí Poláků se odehrávaly na území Litvy (částečně krátkodobě Lotyšska), Běloruska a Ukrajiny. A tam všude expandoval bolševik, i na Ukrajinu, tam také vyhlásil lidovou republiku! A nota bene - moskevští bolševici dokonce neuznávali Ukrajince jako národ (a extremistické ruské kruhy tak činí dodnes!). Na straně druhé - národní vědomí Ukrajinců se také v té době teprve formovalo, neměli vyzrálou představu o tom, jak  vůbec bude ukrajinský stát fungovat. Pokud jde o Poláky samé: Na západní Ukrajině s národnostně pestrým obyvatelstvem, tvořili většinu - hlavně pak v oblasti Lvova. To bylo území záboru rakousko-uherského. V těchto oblastech se tedy Poláci jednak vzbouřili proti bolševické agresi, a vojsko polské se teprve formovalo, "za pochodu". To se jednalo o jednotky z vojáků c.k. rakousko-uher. armády, mezi kterými fungovala konspirace také proti rakousku-uhersku (víceméně Polákům se už dříve podařilo to, že reprezentanti ze všech tří částí záboru - tedy pruského, ruského a rakousko-uherského,  nalezli společné priority, představu o tom, jak bude nezávislý stát fungovat, tedy předcházel tomu dlouhý vývoj, dlouho předtím, než začala vůnec I. světová válka....to, že sehrála v tomto vývoji Církev, resp. Otcové, kteří se postavili na stranu národa, byl pozoruhodný fenomén, Polsku však příznačný, byl to ve vývoji národního uvědomění až k znovuvybudování státu jinak velmi důležitý faktor...). Ukrajinci byli v době I. světové války v tomto ohledu ve srovnání s Poláky zcela na začátku...   
Polské legie tak vznikaly na území západní Ukrajiny doslova "za pochodu" - částečně v některých rysech byl podobný tenhle vývoj i povstání legií našich na této východní frontě  I. světové války.     
A nyní k polské  kyjevské ofenzívě r. 1920 - byla vyvrcholením tohoto vývoje,  Poláci se snažili dohodnout se Simonem Petlurou, to byl vůdce ukranjinských národovců. To se pak nakonec podařilo, ale teprve až r. 1920....Takže to nebyl žádný preventivní úder proti nějakému neútočícímu, ale jen hrozícmu státu, ale přímá aktvní obrana proti bolševické ofenzívě.  Připusťme, že v případě kyjevské ofenzívy na území ani polském,  ale ani ne ruském, ale na ukrajinském.  Čili nebyl to žádný úder Poláků protu nějakému   neútočícímu státu - to je ten  rozdíl od agresí, vycházejících z hitlerovského Německa...
Faktem je, že vývoj na těchto uzemích byl složitý....byly tam i momenty, kdy bojovali všichni proti všem, řečeno ovšem v hodně hrubém zjednodušení....   

8
Karlos68 svou odpovědí akorát motivuje k podání fakt, která bolševická propaganda zamlčuje. Jak vlastně vůbec polsko-bolševická válka, zakončená polským vítězstvím 15.08.1920 probíhala?
Připomeňme si, kdy byl podepsán brestlitevský mír: 3. března 1918. Německá vojska se tedy stáhla z dobytách území, a ta nezačali obsazovat žádní Poláci, jak tvrdí všeobecně propaganda sovětské a dnes i putinovské provenince, ale - začala je obsazovat Rudá Armáda. A na žádném ruském území, nýbrž na území Litvy a Běloruska vyhlašovala Litevsko-Běloruskou Lidovou Republiku. A zajisté, na území těchto států žije velký počet obyvatel polské národnosti, to je faktem. Žádná polská armáda, nýbrž tzv. Sebeobrana, polská paramilitární organizace, válčila s bolševickými agresory. Největší a nejdelší boje probíhaly o Vilnus, ten pak v lednu 1919 Poláci opustili, víceméně na radu Dohody, vůči níž byli spojenci.  A opět - ona tzv. Lidová Litevsko-Běloruská Republika postupovala.,..a Poláci se opět bránili, cílem bylo zlikvidovat bolševického okupanta, nic více. Dostali se až k Daugavpilsu, ten dobyli s začátkem 1920 pak předali Lotyšsku.       
Na jaře 1920 začali bolševici silné koncentrace na severním úseku fronty. Na to Jozef Pilsudski zareagoval rozhodnutím  udeřit na bolševika dříve, než udeří on, cílem bylo tedy neumožnit bolševikům nabytí větší bojeschopnosti, nic více, nic méně. Bolševik se stáhl, ztrát v této ofenzívě, končící se až v Kyjevě (to už byl duben 1920) však nedoznal -naopak, na tomto křídle fronty Poláci byli vytlačeni vojskem Buďonného, a na severním úseku vedl ofenzívu generál Tuchačevský (bolševický, i když  - pro zajímavost - polského původu. V době pozdějších stalinských čistek skončil na popravišti, to je už u nás známější historie). A odtud se stahovala fronta, plná předtím zvratů, až k Varšavě.
Byla to dlouhá válka, a popis operací, a také politického zázemí, by si vyžadoval více stránek - a to není předmětem tohoto portálu. Zajisté, problémem je, že u nás jde o dějiny neznámé, o nichž je je v českém/slovenském jazyce mizivě málo objektivních materiálů, hlavně pak objektivní faktografie - a tuto mezeru Bohužel zaplňují pořád ještě nejednou klišé bolševické  propagandy, přežívající z 50. let minulého století.
Zakončit tento exkurs mohu jedině tím, že politikou  těch nejvýznamějších polských osobností, ať Jozefa Pilsudského, tak v nové době Lecha Kaczynského, nebylo žádné "Polsko od moře do moře", ale Polsko nezávislé,  cílem jehož zahraniční politiky byla spolupráce států mezi Baltem a Černým a Jaderským mořem, schopná oddolat případným expanzivním snahám komunistické posléze putinovské Moskvy, a současně neservilní vůči socialistům v EU, avšak rovnocenným členem v EU, s cílem spoluutvářet EU nezávislých států a nikoliv EU jako jednoho socialistického superstátu. To se nelíbilo nejen v Moskvě, ale ani v Berlíně....
     

       

9
Netušil jsem, ze diskuse odběhne od témat, které jsou na tomto portále hlavními, a vyústí až do boje s politickou (a řekněme naplno - bolševickou či dnes putinovskou) manipulací. Ale těší mne, že jsou zde diskutující, mající svůj názor - a hledající pravu, to je smysl diskuse. A tak si dovolím jen dodat některé detaily:
- Polsko, koncentrační tábory a prý boj o Velkopolsko od moře k moři. Velkopolskem se především nazývá jedno z největších polských vojvodství, jehož hlavním městem je Poznaň, a dalšími centry Kalisz, Leszno, Hnězdno a Pila. Hnězdno je kolébkou polské státnosti, prvním hlavním městem, tím bylo až do otrávení posledního Piasta, a to bylo ve stejné době jako zavraždění Václava III. - kterým Přemyslovi byli vybiti po meči (pak následovala éra Jagelonslá a hlavním městem byl Krakov).  Většina Velkopolského a nejen tohoto vojvodství byla do r. 1945 v Německu...V jeho moci zůstalo do r. 1945 fakticky území pruského záboru, vzniklého po posledním dělení Polska v r. 1795 - tehdy  bylo Polsko vymazáno z mapy Evropy, na kterou se vrátilo 11.11.1918.
Žádné znovuzískání suverenity a nezávislosti se v dějinách lidstva neobešlo bez boje, ani té polské. Polsko muselo bojovat o svou existenti, a už viděno touto logikou, jsou tvrzení o jeho expanzi proti dalším národům a státům nelogická. Na druhé straně - hranice  nebyly jasné v oblastech, kde žilo obyvatelstvo více národností.
Citovat pana Stvoru ze zvědavce vzbuzuje úsměv: Názvy měst, ve kterých Poláci dle pana Stvory budovali Poláci koncentráky k mučení ubohých Rusů na území Ukrajiny, Běloruska, Litvy  atd....jsou z ruské transkripce převtzaté názvy polských měst na dnešním území Polska - snad s výjimkou Brestu, ten už je na běloruském břehu řeky Bugu, proti polskému Terespolu. Jak zde jiný diskutující již uvedl, byli to Rusové, kdo napadli Polsko, v rámci Trockého "světové dělnické revoluce". A 15.8.1920 se Rusům dostalo v těsném východním okolí  Varšavy zaslouženého výprasku.   
A za ten se SSSR a bolševik mstil - v noci ze 17. na 18.9.1939 jeho Rudá Armáda jako armáda  Hitlerova spojence Stalina    napadla Polsko a dopouštěla se stejných ukrutností jako nacisti. A vůdce této msty byl tentýž generál Šapošnikov, jehož  bolševickým hordám, vedených v poli Čapajevem a Buďonným, v r. 1920 uštědřili Poláci u Varšavy výprask. A tak v Rudé Armáda v r. 1945 byla spatřována akorát výměna okupanta německého za sovětského. 
Logiku postrádá  i jinak další hit bolševické ideologické propagandy - tvrzení o spojemectví Polska s Hitlerem. Zdůrazněme, že Polsko především leží odedávna v neuralgické zeměpisné pozici: Na jedné straně společná hranice s Německem, na druhé s Ruskem. To v polské historii hraje dodnes roli, a  s Německem mělo Polsko od svého  návratu na mapu Evropy rovněž problém o definici hranic svého území. Bylo nuceno v některých údobích ke kompromisům, ale nikdy se neúčastnilo žádných paktů ať s Německem proti jinému státu či ať s jinými.
Dnes vzpomínáme 5 let letecké katastrofy pod Smolenskem: Byl to atentát, z jehož politického cíle těží Putinovo Rusko: Z eliminace elity politiky nezávislého Polska. Kdyby politika spolupráce států mezi Baltem a Černým Mořem a Jadranem, jakou prezident Lech Kaczynski razil, pokračovala, nebyla by expanze Ruska  na západ možná, nebylo by války na Ukrajině. Technické důkazy jsou nasnadě, u nás se šíří lži, opisované fakticky "vyšetřovací komisí" FSB/KGB Taťány Anodinové, které postsmolenský režim dal celé vyšetřování... Ale to už odbočuji, věnujme se zde televizi, rozhlasu, a technickým  prostředkům příjmu atd.....
         
 

10
Satelitní digitální vysílání (DVB-S) / Re:Antiksat
« kdy: 08. 04. 2015, 21:26:09 »
Ještě něco: Na té pozici 16°jsou svazky A a B, ten B by měl mít nad územím ČR, SR, Polska i baltských států ještě EIRP 50 dBW, to je o 1-2 dBW horší, než u Astry a Hotbirda....a ty TP Antiku mají právě B. Ty 2 dB jsou na receiveru samozřejmě znát, zejména za zamračeného či deštivého počasí vůbec...

11
Satelitní digitální vysílání (DVB-S) / Re:Antiksat
« kdy: 08. 04. 2015, 21:07:49 »
Takže s opravdu dobrým LNB s 16° na střed paraboly (pokud multifokus) v okresech Ústí n.O. či Svitavy bych ještě i s tou E85 mohl mít podobné "nic moc" výsledky, ve Varšavě už Maximim E85 bude asi slabá...tam už tedy 1m20 by mohlo být optimum, pokud uvažována rezerva na horší podmínky. Na Skylink tam mám normál 90 cm, LNB 23.5° Megasat na šilhačce,  na středu Astru, a na šilhačku Hotbird a Astra(Sirius) 4,8°...(skoro by bylo lepší mít na centru HotBird, ale takový rozdíl to není).   

12
Satelitní digitální vysílání (DVB-S) / Re:Antiksat
« kdy: 08. 04. 2015, 17:56:54 »
Zatím jsem našel na Kingofsat.netu http://pl.kingofsat.net/pos-16E_cze.php obsazené TP 10928H, 11057V a 11093V, ovšem kódování vše Conax. Krom toho už je čeština na Filmboxech, Animal Planetu a Discovery na TV 11283V a 11475V, takže něco se již na satelitu děje. Bohužel jsem to nezkoušel, mám pevně nastavený multifocus na Astry 23,5°-19,2°-Hotbird13° a Astru (dříve Sirius) 4.8°, - a pokud bych jel i na 16°, budu  muset pořídit minimálně Maximum E85 a Inverto Multiconecty či podobné "superštíhlé" konvertory, protože jina rozestup pozic 3°nepořídím, Astru 19,2° a HotBird musím provozovat i nadále  ...A tak ještě uvidíme, jak se bude Antik vyvíjet, vítám každou zprávu o zkouškách příjmu a  nových zkušenostech a

13
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Re:DVB-T v Polsku.
« kdy: 05. 08. 2014, 18:26:35 »
Polským muxem 4 netřeba se zabývat mimo území Polska. To je fakticky DVB-H, čili pro mobily a tablety. Mimo území Polska je nedosažitelný.
Pokud jde o digitální platformu Polsat - to je satelitní platforma, vysílaná na vícero transpondérech ze satelitu Hot Bird 13° East, avšak drtivá většina kanálů je kódována v Nagravision 3. V podmínkách ČR/SR, pokud byste si přál současně přijímat i SkyLink i Polsat, byste musel mít  set-top-box s licensovanou čtečkou Irdeto PI Sys a  CI+ slotem, do kterého byste vložil polsaťácký modul - Smart Cam 3 CI Plus - ten je párován s kartou, a samozřejmě byste musel platit měsíční předplatné příslušného paketu programů, který si na webu Polsat Cyfrowy vyberete. Vyhovoval by tomu např. Technisat Technistar SIR (do čtečky karta Skylinku, do CI+ polsaťácký modul). Ten modul Smart Cam 3 CI Plus, v CI slotech ale také funguje v tzv. modu Legacy. V Polsku tento modul Smart Cam 3 s kartou  na tzv. "Pakiet Familijny" s předplatným na 15 měsíců vyjde na 300 PLN.         
             

14
Pokud jste měl problém i s Černou horou, tak na Poláky zapomeňte. Sice se mi moc nezdá, že by tam byla Javořice srovnatelná se Sněžnými jámami, ale budiž. Nemám zkušenost s příjmovými podmínkami okolo Chocně. Vím jen, že přímo v Chocni jede Černá hora často zcela bez problémů (včetně K21). Podchycené to mám jen okolo Litomyšle a směrem na Vysoké Mýto, kde Sněžné jámy jedou i na K49 zcela bez problémů (srovnatelně s K35, K30 je - a za analogu vždy byl - o něco lepší) a samozřejmě o Javořici tady "vůbec nevíme". Jinak K21 je i v samotné Litomyšli bez větších potíží přijímatelný z Černé hory, neboť ani zde nejsou Svitavy (vzdálenostně "za rohem") na stejném kanálu markantně silnější (ale často se dají taky použít).


Máte pravdu a prodejce v Chocni prodává vysloveně nejjednodušší zařízení na kombinaci Černá Hora všechno plus Andrlák - tedy včetně i toho k21, proto v sortimentu slučovač jen  k45 plus rest. Pokud ta  "logoper" anténa: Ideální není, ale na ten Andrlák doopravdy tam stačí, a nad Chocní, kde už je přímá optická viditelnost, už vůbec.  Choceň a hlavně celá ta "terénní  brázda" Choceň - Kujebina - Litomyšl hlavně tlumí od JZ tu Javořici, na Krkonoše je otevřená - a proto tam Poláci ze Śnieżných Kotłů jedou opravdu pěkně - těch 35 dBuV vždycky, i více...Skořenice jsou v mělkém dolíku, ale na směr JZ už jsou otevřené, a podobně nemá Javořice  terénní překážky na Koldín (ale tam jsou Poláci silnější jak jsem napsal), podobně Hemže, Mostek...   Polákům ještě chodí mux 3 také na kanále 25 Kłodzko/Czarna Góra na  okrese UO skoro všude, pokud to není hluboký dolík pod strmými srázy,  ale jak vyjedete na kopečky - ať  Jehnědí, Sv. Jiří, nebo Koldín, tam všude  pere na tom k25 do něj  Pařízek z jablonecké Černé Studnice,  podobně tomu je ve  směru na Vraclav, a jak jedete dál směr Chrudim, na výškách  kolem Chrudimi - krásný signál Polska, ale jedno intenzivní rušení z Černé Studnice a druhé, to už je čert dlužen, ještě budějovická Kleť! Přímo ke vzteku!  Do Oustí průniku signálu Černé Studnice brání celý ten hřeben od Kubinčáku přes  Hůrku až k Potštejnu, takže signál ještě k náměstí kolem 40 dBuV, a i dokonce v nižších polohách města kolem Královéhradecké se dá s ním  ještě něco udělat, zatímco k55 a k58  z Czarné Gory mají obstojný signál jen směrem na Duklu, kolem nemocnice a na sídlišti Štěpnice a směrem k letišti, "dovnitř" města úroveň rapidně ubývá (ovšem, na jmenované části města přichází ještě  nad údolím Orlice mezi hřebenem Vadětína a Lanšperkem, zatímco na směr do středu města  už pořádně stíní Vadětín...Stačí  si za daleké dohlednosti vylézt na Stříbdnou Krasavici - Krásné i Czarna Góra i výjimečně Černá Hora a Sněžka a výjimečněji Ještěd jsou odtamtud vidět! A také terénní reliéf cesty signálu těch vysílačů do řady částí tohoto okresu).   Polské kanály 30 a 35 Sněžné Jámy k mému překvapení i v tom kotli v UO sice chodí (mezi náměstí a sídlištěm Štěpnice),  ale pochopitelně  kolísání, a také na hraně - po Javořici ani památky,  protože průniku jejího signálu dokonale brání ten hřeben Andrláku a směrem nad Hrádek.

Průšvih činí ty LTE 800 MHz: Na Skořenice jsem raději proto radil na mux 34 Krásné, a v Oustí městě bude s muxem 3 horror, jestliže zbudují BTS-ku opět v husté zástavbě ve městě podobně jako UFONa a O2  s CDMA internety, to umístění RS 7 na k21 je prostě "geniální", a přejít na Krásné 34? V té ke Kubinčáku bližší části města je signál k34 e mizerný (to je těch 10 kW, ty 100 kW k32 a k39 se dostanou, ovšem bohatství odrazů si lze jinak v tamním terénu i představit...Ovšem dole u Orlice to není ani s Černou Horou na  muxu3 žádná sláva, pokud vůbec... a nemluvě ještě o některých místech pre-ech na k60 se Svitavami).   
... Zatím ještě je na rozvahu "jak se vypořádat s BTS LTE ve městě UO a okolí ještě trochu času, protože to je okres  hraniční, a ve věci LTE nejsou hotové ještě smlouvy s Polskem o dovolené míře přesahu signálu, takže instalace BTSek 800 MHz se tam opožďuje. V pásmech  900 a 1800 MHz už BTSky mobilních operátorů  po celých našich vlastech českých  najely nebo najíždějí, takže na 800 MHz přichází právě řada, a naši orgánové chtějí přednostně BTS LTE 800 MHz stavět ve venkovských okresech, a Svitavsko bude tedy "za-LTEované" na 800 MHz co nevidět...). Nakonec se zde na portále o tomto tématu LTE píše ..vše zmiňuju  tak obšírně hlavně proto,  abychom nově pořízené anténní  systémy a rozvody nemuseli kvůli případnému rušení  brzy demontovat nebo předělávat.

15
Budete-li mít už slučovač K45 + zbytek UHF, nebude od věci zkusit se přeorientovat místo příjmu muxů 1,2,3 z Krásného (kanály 32,34,39) na příjem z Černé hory, odkud jako bonus k muxům 1,2,3 (kanály 38,40,60) budete mít právě regionální multiplex 7 (K21) s programy ČT1HD, ČT2HD, ČTsportHD a Retro music (ČT Déčko máte i muxu3). U RS8 bude v budoucnu patrně i u Chocně (neznám terénní překážky ve vašem okolí) větší pravděpodobnost příjmu (bude-li vůbec ta možnost) z Hoděšovic na K57 (nikoliv 58), než z Pardubic (ale kdo to ví předem). S trochou štěstí můžete na anténu ze směru na Černou horu chytnout i polské multiplexy (kanály 30,35,49) z vysílače Sněžné jámy. Kvůli Polákům by to ale asi chtělo solidnější (=ziskovější) anténu (tu na směr Krkonoše), dost pravděpodobně i se zesilovačem.


Máte pravdu, já jsem ve svém návrhu  akorát utíkal od Černé Hory kvůli kanálu 60 jak čert před křížem, a to nejen z důvodu hrozby rušení internetem LTE po jeho blížícím se zprovoznění, nýbrž i z důvodu, že  na kanále 60 "jede" také ještě Ještěd, jehož  signál na té hornatině mezi Oustím a Chocní je Bohužel je nejen také přítomen, ale jeho směr příjmu je ještě navíc téměř shodný se směrem na Černou Horu (a kde navíc ještě tu SFN Radiokomunikace před časem rozhodily, zatímco  muxu3 z Krásného má výborný a hlavně čistý nijak nedegradovaný signál, zatímco příjem K60 z Černé Hory  zvláště v případě nekvalitních dekodérů set-top-boxů  může být doslova průšvihem.   Ale jinak síla signálu ČH je ve Skořenicích slušná i vzdor tomu, že ve směru na Krkojoše je cca 11/4 km od obce terénní převýšení  cca 50m, se zalesněným vrchem, což signály z toho směru zeslabuje.   
Pokud polské krkonošské Śnieżne Kotły: Záleží vyloženě dům od domu. Pokud pán má místo příjmu např. ke konci obce při cestě na Koldín, to už je o pár desítek metrů výše než střed obce, tam ty polské muxy šanci doopravdy mají! Mux3 (TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Wrocław, TVP Polonia, Rozrywka, Historia, Kultura) na kanále 49 s dobrou anténou problémy mít nebude, jeho signál ale je viditelně slabší než signály na k30 a 35 s muxy 1 a 2, u těch je jiné ale: Signál českých muxů jihlavské Javořice. Ve Skořenicích má úroveň  srovnatelnou s úrovní těch polský muxů plus minus - opět dům od domu. Pokud má pán to štěstí, že u něho bude Javořice dlouhodoně o cca 6 dB slabší než polské muxy 1 a 2, a nepřichází-li díky odrazům z různých směrů (to zde tiolik nehrozí), pak řešením je dvojice antén s roztečí nastavenou tak, aby ve směru na Javořici měla tahle soustava nulu - tak lze Poláky tedy "odrušit". To v obci ale bude dům od domu různé - v sousedním výše položeném Koldíně už mají polské kanály 30 a 35 úroveň oproti Javořici vyšší  o 10 i více dB, tam už tohle řešení je spolehlivé, zatímco ve Skořenicích je to sázka, ale za proměření signálů  to stojí! Polská mux3 chodí v tomhle rajonu i na kanále 25 Kłodzko/Czarna Góra, ale rušení signálem "Pařízkomuxu" z jablonecké Černé Studnice, vyžaduje to stejné řešení jako na kanálech 30-35. Na  http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/dvb-t-digitalni-vysilani-polsko.html   je popsáno řešení anténního dvojčete v závěru za těmi údaji vysílačů.

Stran: [1] 2