Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Amos Komenski

Stran: [1] 2 3 ... 19
1
ČTÚ se má stavět k tomu, že si nějaký neumětel doma bastlí na koleně antény a cpe tam místo kanálových zesilovačů jakési pásmové šroty? To je teda opravdu paráda, čím vším se má tento úřad zabývat...

ČTÚ má především ze zákona hájit zájmy ČR a jejich občanů a chránit elmg radiové spektrum tak, aby pokud možno nenastal fakt, kdy se dvě služby vlivem katastrofálně rozdílných úrovní volky nevolky ruší. Milý zlatý, jen si ráč povšimnout, jaký kmitočtový odstup si LTE "nechalo" mezi svým uploadovým a downloadovým pásmem a od ostatních pásem GSM 900MHz....
ČTÚ naprosto v této věci selhal, jelikož jediné správně řešení při prodeji pásma, které doposud "patřilo" všem (a TV vysílání), bylo do podmínek operátorům dát uhradit veškeré náklady na ochranna opatření, s jedinou výjimkou, kde filtr technicky dát nejde (tím asi myslíš ty své "bastly"). Příslušní lidé ČTÚ se musejí hnát k zodpovědnosti, jinak někomu rubne v bedně a zítra zruší DVB-T a spustí DVB-T3...lol

2
Je zcela zbytečné vysvětlovat laikovi různé druhy rušení, které mohou nastat při současném příjmu TV a silného LTE signálu.
V zásadě lze zjednodušeně říct, že VŠECHNY aktivní zesilovací prvky (ať již v nějakém anténním zesilovači nebo na vstupu TV tuneru) jsou lineární (tj. na výstupu je jen a pouze to , co je na vstupu krát zesílení) jen do určité úrovně na vstupu (tzv. vybuditelnost), pak se zesilovač začíná tzv. "zavírat" a na jeho výstupu se navíc začínají objevovat další signály (intermodulační produkty). Tyto produkty nejprve začnou ovlivňovat (rušit) nejbližší okolí LTE signálu (tzn. UHF kanály K60,59,...), následně pak v zásadě celé pásmo (tedy i ostatní TV kanály). Díky tomu, že na vstupech TV tunerů nebývá již téměř žádná velká selektivita (laděná kanálová propust), může rušení způsobit i slabší LTE signál, který je však o 20-35 dB silnější než přijímané TV signály. Jinými slovy,až se začnou spouštět LTE BTSky v oblastech se slabším TV signálem, teprve začne pořádný "mazec". Oparátoři to moc dobře vědí ...

3
Docela "zajímavá" formulace v jinak nezáživné monitorovací zprávě, mající za cíl hlavně zabít všechny přesnými čísly (jak už to u řady orgánů státní správy chodí).
V jedné STA byl rušen 42.kanál, ale filtry zařadil operátor do 3 STA. Hmm, takže operátor STA se "sere" do STA? Kde je popsán závazný postup, stanovený ČTÚ k odstraňování rušení LTE? Na co byly firmy školeny, když rušení odstraňuje sám operátor?? Anebo je v jinak popisně velmi obšírně zpracované zprávě úmyslně něco zamlčeno??

4
Jedná se o dvojitý rozbočovač pro TV pásmo. Hlavně se v tom nehrabej, může to být i kabelovka.
Pokud ti správce sdělil, že v domě není STA, tak bys to měl poznat především ve svém bytě (máš zásuvku STA?) a ne na chodbě.
Pokud kabelovku nechceš, zákon přikazuje správci umožnit ti pozemský příjem - musí ti určit, kde si můžeš na své náklady nainstalovat svou vlastní DVB-T anténu a kudy můžeš vést od ní kabeláž. STA není povinnost majitele domu, ale rozumný majitel si zcela jistě nenechá osázet střechu mrakem antén.

5
Skylink / Re:Smí M7 odmítnout vystavit daňový doklad?
« kdy: 02. 05. 2014, 16:35:27 »
Především je si třeba uvědomit, že firma M7 poskytuje veřejné služby (byť je registrována v jiném státě EU), takže nemůže nikoho diskriminovat (vyloučit). Myslím, že když kdokoliv řádně požádá M7 o vystavení daňového dokladu,tak M7 mu jistě vyhoví, v opačném případě by se vystavila daňovému postihu. Mimochodem, na vystavení daňového dokladu (ne jen jakéhosi "dokladu o zaplacení") má právo každý, zákon o DPH je v EU (na rozdíl od sazeb) zcela harmonizován. Takže bombardujte M7 s požadavkem a pokud nevyhoví, obraťte se na finanční úřad. Na druhou stranu však nezapomeňte, že přijmete-li službu v intrakomunitárním plnění, stáváte se plátcem DPH....

6
Ano, "fundovaný čtenář DZ" podá zprávu a DZ z ní udělá placený obsah. Další chytrý...

7
No mi se nejvíce líbí, že skutečně zapnutých LTE BTSek po zkušebním provozu je jako šafránu, ale na Digizone už "přispěchali" s placeným článkem o zkušenostech s rušením. Chytrý blbec je horší než třídní nepřítel....

8
A proč by ČT2 (HD) měla? Já si také myslím, že pro přenos "brainwashingu" organizace, která způsobila minimálně 1000 leté zpoždění ve vývoji lidstva není třeba poskytovat ty nejkvalitnější výdobytky dnešní techniky. Dost, že jim bylo vráceno to, na co si nikdy svou prací nikdy nevydělali...

9
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Re:Slovenské DVB-T
« kdy: 11. 04. 2014, 13:53:31 »
Tak to máš už opravdu smůlu, MX-075 je prakticky nejvýkonnější anténa a jestli jsi kdysi měl K52 24dBuV, tak to jsi opravdu, jak se říká, "dřel ze dna". Takže anténu sundej, prodej a kup si sat.

10
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Re:Slovenské DVB-T
« kdy: 11. 04. 2014, 09:56:55 »
@Tobolka: Zkuste odpojit vsechny antény a nechat napojenu jen tu vertikální anténu na Krížavu. Je totiž dost možné, že se Vám rušící K52/Radíkov cpe skrz ty ostatní antény. Pak už máte jen dvě možnosti.

11
Rušící signál na stejném DVB-T kanálu se chová ještě trochu hůře než obyčejný šum. Výkon širokopásmového šumu je kmitočtově nezávislý, kdežto rušící DVB-T signál je 8k nosných, které sice nesynchronně,ale obvykle kmitočtově dost přesně "sedí" na kmitočtech užitečných 8k nosných.
U dálkového příjmu ještě navíc často dochází k těžko definovatelné depolarizaci, takže teoretického oddělení polarizací V/H (20-25dB u Yagiho antén) se jen těžko dosahuje.
V místech, kde dojde k zarušení a výsledkem je příjem těsně za hranou, je možné řešení jen jedno jediné - použít co možná nejvýkonnější anténu (např. dlouhou X-colorku), pokud ovšem je v místě dostatečně homogenní pole. A pak třeba laborování s přemístěním antény nebo dvojicí antén, ovšem zde je nutno počítat s tím, že pro rušící signál mají antény dík opačné polarizaci trochu jiné parametry,že. Otázkou je, jestli tuto nejistou práci někdo zaplatí, když je zde relativně bezproblémový satelitní příjem...

12
To zní, gagarine, odvážně a velmi správně. Zavolá mi zákazník, že má problém (já už samozřejmě vím,že se jedná o LTE). Takže mu odvykládám celou anabázi,kterou musí absolvovat (nahlásit rušení na ČTÚ a čekat, čekat). To pokud nechci přijet na místo a mít s tím další zbytečné výdaje. Řekněmež v horizontu týdnů se podaří zákazníkovi získat protokol od ČTÚ, ale ten je mu v zásadě stále k ničemu, protože stále nehraje (ledva, že by mu filtr pod rukou prodal a nainstaloval přímo příslušný pracovník ČTÚ, čímž by se ale zcela jistě minimálně dopustil porušení pracovní kázně, v horším případě nepovoleného podnikání s rizikem vyhazovu). 
ČTÚ pro ty anténáře,kteří měli zájem, zorganizoval "školení" (v zásadě však školené spíše utvrdil v tom,že z organizačního hlediska je navržený postup elementární šlendrián). ČTÚ se naivně domnívá, že seznam proškolených firem, který je na webu k dispozici, je automatická vstupenka do kšeftu zvaného proplácení "ochranných-nápravných opatření". Byla by, kdyby proplácení řídil a financoval přímo ČTÚ ze svého telekomunikačního účtu (což by v zásadě dle zákona měl), ale on to hodil na operátory. Resp. toho, kdo má k TV pásmu nejbližší úsek LTE - T-mobile (což je další nesmysl, jelikož rušit budou všechny 3 10MHz bloky LTE). Nikde není napsáno, že T-mobile musí uzavřít smlouvy s nějakými (místními?) anténáři a proplácet nápravu rušení LTE BTSkami jiným operátorů. Navíc, ani v seznamu spouštěných BTSek LTE není (opět úmyslně?) uveden operátor. Místo jednoznačného a rychlého postupu (který jsem navrhnul dříve) zde bude zbytečné martýrium, zmatky a nejistota. Znovu vše nasvědčuje tomu, že operátoři mají vymyšlen zcela jiný postup (který jsem také nastínil ve svých dřívějších příspěvcích), který nemohou příliš zveřejňovat a ze kterého bude profitovat jen úzká skupina několika firem, které budou následně "pást" místní anténáře za mrzký peníz.

13
Psychicky narušen může být v dnešním tržním hospodářství tak jenom ten, kdo provede práci a vůbec neví, jestli mu ji někdo zaplatí. Možná číst umíte, ale uživit byste se nemohl, tak alespoň zde "radíte", jak dostat anténářskou živnost do úpadku. Opravdu jste tak blbý??

14
No vida už Vám začíná svítat že to LTE tolik vadit nebude a ano to co anténáři potřebují k své živnosti je udržování STA v panelácích a činžácích, kde se to platí ze společného fondu a velká částka se rozdrobí na mnoho uživatelů a smyslem je zavázat se takovému paneláku ke každoroční revizi, kdyby se měl anténář spoléhat na to, že se lidi budou chtít zbavovat polských sít tak by si nevydělal ani na slanou vodu. Nicméně každý solidní anténář pokud se setká s problémem kontaktuje zpravidla provozovatele nebo ČTÚ, ono totiž není vyloučeno, že pokud bude spolupracovats s ČTÚ a dojde na nápravná opatření na straně diváka, že práci toho anténáře nakonec objedná a zaplatí operátor LTE.

Teď už mi dochází, co jste zač. Udržujete STA a balamutíte jejich vlastníky, že náklady na rušení LTE zaplatí provozovatel STA. Pár takových firem se už objevilo i na Ostravsku, obcházejí STA, straší a nutí kupovat BD a SVJ filtry. Vaše formulace, že NAKONEC MOŽNÁ nápravná opatření zaplatí operátor LTE, jsou v kontextu Vašich dřívějších příspěvků opravdu jako schizofrenie. Jednou na to škaredě dojedete. :o

15
Blahoslaveni chudí duchem...
A kde jsou ty finanční toky pro toho "komunikujícího anténáře"?? Solidní anténář nesmí být hlupák, i když představa Mika je opravdu úsměvná. Je zde zákon, je zde jakýsi pokyn a nikde jsem se nedočetl, že by anténář měl dělat práci zadarmo.

PS: V husté zástavbě jsou obvykle velké domy s STA a pokud je nedělal nějaký naivní matlal, tak s výjimkou kanálů K59,60 jim LTE nemusí tolik vadit. To jen na vysvětlenou.

Stran: [1] 2 3 ... 19