reklama

reklama

Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - kubisek

Stran: [1] 2 3 4
1
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Re:Přechod na DVB-T2
« kdy: 28. 11. 2017, 11:36:07 »
V T2 nic v ČR v HD není, všechno pouze v SD, byť honosně označeno jako qHD (aby ta SD mazanice tak nebila do očí).
Je to označeno normálně jako qHD, protože je to qHD (q=quater, čtvrtina).

2
Internet a domácí síť / Re:Internet HD
« kdy: 02. 10. 2017, 12:00:23 »
Také jsem se dotazoval, co je internet HD. To je marketingový název, nic víc. K běžnému internetu dostanete jen nějakého virtuálního technika, který v real time hlídá, jestli nedošlo náhodou k závadě připojení a případně okamžitě zajistí nápravu. 

Stejný nesmysl jako Pevný internet vzduchem od T-Mobile. To je také jen marketing. Navíc je zákaznická podpora T-M hodně háklivá na označení "nesmysl", protože si všichni myslí, jak jsou marketingově geniální. "Pevný internet" neznamená, že je připojení pevně vázáno na konkrétní AP, jak vysvětluje T-M. Výsledkem jsou nas.. klienti, kteří to samé chtějí po konkurenci, kde zjišťují, že si pevný internet vzduchem objednat nemůžou, neboť neexistuje. Tuhle vyvolal na FB jeden takový hodně emotivní flame, i ostrá slova tam padala...  ::)               
Není to tak dávno, co T-Mobile nabízel Internet 4G a bylo to vlastně UMTS TDD.

3
Závěrečné titulky jsou v HD :-)   Tam je mrtvolka (byla i v původní verzi), takže tam to šlo...
Já jsem si říkal, že ty titulky jsou nějaké jiné (jedou plynule, to dřív nebylo) a vůbec celé je to nějaké jiné.

No ale jak se říká, z h**na bič neupleteš, když upleteš nezapráskáš a když zapráskáš, tak leda sebe.
Vždyť se prvních 13 dílů točilo ještě na Quadruplex - to třeba Pitaval nebo Vlak dětství a naděje se točily na nějakou 16mm, tam se z toho něco málo vymáčkne, ale z Quadruplexu?

4
Odkladiště / Re:Musíme si pomáhat - tragická kvalita obrazu
« kdy: 10. 05. 2017, 11:03:02 »
Musíme si pomáhat patří k filmům, co stále čekají na svůj moderní přepis. Nyní se tento film vysílá v oříznuté verzi původního 4:3 letterboxu. Subjektivně se mi zdá, že film byl natáčen kamerou vybavenou skutečně nekvalitní optikou. Ostrost je skutečně velice zlá. Nebo optické vady mohly vzniknout až vinou nějakého skutečně nekvalitního přepisu...?
Já jsem si všiml, že se obraz místy podivně trhal, jako by byl snímán poloviční snímkovou rychlostí.

5
Odkladiště / Re:životnost vstřikovačů
« kdy: 18. 04. 2017, 10:53:43 »
Nalítat na pověstně háklivém 1,5 dCi skoro 300 táců na jedny vstřiky je zázrak, za nějž je nutno poděkovat nejspíš právě aditivům a kvalitní naftě. Bez aditiv a s běžnou naftou vydrží vstřiky cca 120 tisíc,pak už je to jen otázka dosavadního stylu jízdy a zacházení s motorem.

Aha, tak to pak jo, ja jen že u koncernových auto bud vydrželi 80 až pravě 120 tisíc ale někomu slouží i po 300 tisících, tak půjdou na repas a čerpadlo na kontrolu popřípadě repas, pak by měli vydrže dalších skoro 300 aspon v to doufám.

Buďte rád, že vám vydržely takhle dlouho. Máme ve firmě vesměs Ochcávky 1,6. U jedné v 50t km odešlo z ničeho nic turbo (2 týdny po záruce), u jedné fungl nové se v 5800 km (ano, slovy pět tisíc osm set km) měnily rozvody.

6
Zdravím,
zatím jsem se (pokud jsem to dobře vše pročetl) nedozvěděl jak to ve skutečnosti je. Platí příděly kmitočtů do konce tohoto roku?

Regionální sítě vznikly na uvolněných frekvencích po přechodu z analogu na DVB-T. Jejich časové omezené přidělení je právě z toho důvodu, aby nebyl blokován přechod na DVB-T2, a tyto frekvence se mohly využít k přechodu na DVB-T2. Na druhou stranu, až bude znám technický plán přechodu, je možné, že u některých může dojít k dalšímu prodloužení. Takže asi tak.

7
O serveru DigiZone.cz / Re:Recenze starších přijímačů
« kdy: 24. 01. 2017, 08:37:15 »
10 let si mohl test starých přijímačů přečíst každý, a nikomu to nevadilo, a teď to najednou vadí??

To je Romane vcelku jednoduché. Někdo prostě přišel na to že rýžovat by se dalo i zpětně. Ale jak známo, kdo chce moc nemá nic. Hezký den všem.
Co byste chtěli, vždyť ani DZ neumí napsat cenu za předplatné tak, aby to bylo v souladu s naší legislativou.....

8
Kdy konečně DZ přestane porušovat platnou legislativu a začne uvádět nabídku na předplatné pro soukromé osoby (tzn. spotřebitele) v souladu s legislativou?

§ 1811, odst. 2, písmeno c) zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku... cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákon o ochraně spotřebitele
§ 5a Klamavá opomenutí
(1) Obchodní praktika se považuje za klamavou, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, okolnostem a omezením sdělovacího prostředku opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně této koupě, které by jinak neučinil.
(2) Za klamavé opomenutí se také považuje, pokud prodávající podstatné informace uvedené v odstavci 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odstavci 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil.
(3) Nejsou-li patrné ze souvislostí, považují se v případě nabídky ke koupi za podstatné informace
a) hlavní znaky výrobku nebo služby v rozsahu odpovídajícím danému sdělovacímu prostředku, jakož i výrobku nebo službě,
b) adresa a totožnost prodávajícího nebo osoby, která jedná jeho jménem nebo na jeho účet,
c) cena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, nebo pokud z povahy výrobku nebo služby vyplývá, že cenu nelze rozumně stanovit předem, způsob jejího výpočtu, a případně i veškeré další platby za dopravu nebo dodání, nebo pokud tyto platby nelze rozumně stanovit předem, skutečnost, že k ceně mohou být účtovány takové další platby,

9
Jestli označování pořadů, tak kdekoliv, jen ne v názvu pořadu EPG. Navíc pánové, v EPG vám to neprojde. Spousta poskytovatelů si dělá EPG data svoje (např. UPC Direct), těžko může nést vysílatel odpovědnost za označování pořadů v EPG, kteréžto nemůže ovlivnit. A co analogové kabelovky? A co společné fujantény, které mají modulátory?

10
Odkladiště / Re:GSM vysílač u pozemku?
« kdy: 19. 09. 2016, 13:27:48 »
Samozřejmě, že to problém být může:
Citace
Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje

Vznik ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje upravuje § 103 zákona o elektronických komunikacích.

Ochranné pásmo rádiového zařízení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu vydaného podle zákona č. 183/2006 Sb. Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí správního deliktu dle § 118 odst. 1) písm. q) zákona o elektronických komunikacích. Fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí přestupku dle § 119 odst. 1 písm. k) zákona o elektronických komunikacích.

Jinými slovy - informujte se na místě příslušném stavebním úřadě....

11
Zemské digitální vysílání (DVB-T) / Re:Vysílače - fotky
« kdy: 11. 09. 2016, 09:43:27 »
Lehce mimo, ale mám tady jedno video, které se mi čisté náhodou povedlo nahrát.

Odstřel vysílače Buková hora v roce 1966
https://youtu.be/jqGCxrsdgk4

12
Nová DIGI opravdu baví. Aktuálně jsem zaznamenal tvrzení, že k IPTV není nutné internetové připojení  :D

Není nutné platit za internet, když ho nechcete. Ale musíte mít internetové připojení,
protože by mě zajímalo, jak tedy chtějí do stb dostat datový stream??  ;)

"IPTV (Internet Protocol Television) je televizní vysílání přes internetový protokol, přenášené vysokorychlostním internetovým připojením. Nejčastěji přes ADSL nebo připojení optickým kabelem." Zdroj: digiprijem.cz

V kontextu dotazu odpověděli v DIGI správně. Pro "klasickou" IPTV není skutečně připojení k internetu potřeba. Je potřeba pouze datové připojení k síti poskytovatele (většinou nerovná se připojení k internetu). Třeba O2 to má stejně - pro O2TV je v DSL modemu samostatný profil pro připojení a toto je vyvedeno na modemu na samostatné porty. Pro multicast IPTV (např. zmiňované O2 TV Air) je třeba připojení k internetu, neboť ten slouží jako přenosové médium.

13
Co je to zase za novotu, uvádět cenu předplatného pro soukromé osoby bez DPH? To jako aby byla vidět nižší cifra, nebo koho tím chcete obalamutit?

14
Skylink / Re:Setkání partnerů Skylink
« kdy: 15. 10. 2014, 06:41:12 »
Pomůžete nám tak v praxi dělat web lepší, než je teď.
Vybíráte za "lepší web" prachy, tak se starejte sám.

15
O serveru DigiZone.cz / Re:Redaktor Polák a jeho kanály
« kdy: 13. 10. 2014, 12:56:41 »
Už tady dlouho nebyl - JAIVAN  ;D ;D ;D

Stran: [1] 2 3 4

reklama