Fórum Digizone.cz

Hlavní témata => Kabelové digitální vysílání (DVB-C) => Téma založeno: Jan Kašpar 08. 12. 2010, 14:35:00

Název: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Jan Kašpar 08. 12. 2010, 14:35:00
Jedná se o poskytovatele kabelového digitálního TV vysílání a internetového připojení.
Pro potenciální klienty této firmy bych měl upozornění, či spíše výstrahu, jak tato firma jedná.Názor na serióznost jednání této samozvané firmy nechť si zanalyzuje každý sám dle vlastního uvážení.Jako důkaz předkládám e-mailovou komunikaci se stížností, která jim byla mnou zaslána ve věci zastupování postiženého klienta :

Věc : Žádost o výpověď smlouvy

 Žádám o okamžité vypovězení smlouvy č.xxx, vedenou na xxx, Olomouc.
nebo
 možnost převodu a užívání služeb v nezměněné výši měsíčního plnění, vyplývající z původní smlouvy s firmou Erkor.

 Důvodem je klamavá propagace Vašeho obchodního zástupce, kdy lživě, neobjektivně a zavádějícím způsobem prezentoval nutnost přechodu stávajících smluv k Vaší společnosti z důvodu zrušení stávajících služeb analog.vysílání a přenosu dat, a jeho následného celkového přechodu na digitální.

Změna nebo postoupení práv ze zaniklé společnosti Erkor není důvodná podmínka k uzavření zcela nové smlouvy za jiných, pro zákazníka evidentně nevýhodných podmínek, jako je zvýšení poplatku, úvazek smlouvy na dobu určitou, nutnost používat Vaše zařízení, které by zákazník při zachování původní analog.služby vůbec nepotřeboval, a s tím rovněž souvisí nutnost zbytečného používáni dalšího ovladače programů apod.Úprava nebo rozšíření programové nabídky za ale vyšší cenu je Vaše rozhodnutí, které vyplynulo z následné nutnosti používat pro příjem Vaše zařízení.

Je zde z Vaší strany evidentní snaha o vazbu zákazníka, aby byl donucen si přikupovat další služby, kdy např. při provozu dnes již běžných dvou TV přijímačů v bytové jednotce si musel po skončení zvýhodněných služeb s omezenou platností trvání koupit další zařízení pro příjem, nebo platit zvýšený tarif za příjem analogového signálu pro další TV.

Jinými slovy si musí zákazník absurdně znovu připlatit za původní službu, na kterou měl již dávno před Vaší manipulací smlouvu.

Stávající analog.služby - dle dodatečného zjištění, budou ještě v provozu po dobu 3-5 let, a tudíž došlo ze strany Vašeho obchodního zástupce (nebo jiného najatého zprostředkovatele) k vědomému uvedení zákazníka v omyl, aby nabyl dojmu, že Vaše samozvané služby jsou pro něj nepostradatelné.

Jen pro srovnání – smlouvy na podobné úrovni je možné získat za mnohem nižší cenu, kdy internet.připojení např.od Telefónicy je v pásmu 300-400 Kč a satelitní příjem srovnatelných programů s asi 60 programy v ČJ je od UPC za 300 a při dalším přípojném místě je průměrná cena 200 Kč měsíčně.Celková cena je tedy do 700 Kč v horší variantě.

U Vás se zákazník po odeznění tzv.zvýhodněných služeb dostane na cenu 1250 (!?!) při nutnosti doplatit příjem pro další TV.Ve svém důsledku jsou tedy ceny u Vás nastaveny i při tzv.zvýhodnění mnohem výše, než u konkurence.Poskytnutí dočasných slev z již i tak předražených služeb je ale zřejmě Vaše obchodní taktika, jak si získat zákazníka.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že pokud by Vaše společnost ať přímo či nepřímo nevyvíjela nátlak na zákazníka, tak takový zákazník by při předpokladu svéprávnosti, zdravého rozumu a úsudku nikdy na takovou smlouvu nemohl dobrovolně přistoupit.

 Tyto zatajené skutečnosti byly zjištěny až po sepsání smlouvy a zároveň i po zániku zákonné lhůty pro vypovězení předmětné smlouvy.

 Pokud tato smlouva nebude vypovězena, nebo podle návrhu převedena na původní, nebo nebude poskytnuta kompenzace cenového rozdílu mezi původní a stávající smlouvou ( a to i po skončení tzv.zvýhodňující akce tak, aby vždy zůstalo měsíční plnění v původní, dřívější nezměněné výši )
z jakéhokoli důvodu,
celou věc předám k občansko - právnímu projednání, kde bude předvoláno více takto postižených svědků (kteří již byli kontaktování za účelem společného postupu a jsou ochotni jít do tohoto sporu ), včetně dotyčného obchodního zástupce, aby se zodpovídal z oprávněnosti a objektivnosti postupů, vedoucích k uzavírání nových smluv.

Následovat budou rovněž psaná upozornění nad praktikami Vaší firmy do již rozběhlých a nikoli příznivých diskuzí hodnocení Vaší firmy na internetu, kterou čtou tisíce lidí a matematicky spočítáno, tak už při odrazení byť jen jediného potenciálního zákazníka (bude jich logicky ale více), bude eliminována výhoda této jedné smlouvy (uzavřené na dobu jednoho roku), plynoucí z cenového navýšení nové smlouvy.

Rovněž budu žádat orgány České obchodní inspekce o vysvětlení oprávněnosti vědomé manipulace se zákazníkem.

 Po projednání čekám na Vaše stanovisko.
 xxx


Na toto mi bylo odpovězeno :

Dobrý den,
pane xxx, dovolte nám reagovat na Váš email.

Je nám to opravdu líto ale pokud zákazník podepíše novou smlouvu s naši společností, podepíše ji dobrovolně a vybere si službu se závazkem, je povinen závazek u této služby dodržet. Reagujeme tak na základě obchodních podmínek společnosti RIO MEDIA.
Můj dovětek : Jinými slovy - "jdeme přes mrtvoly" .

Moje rada závěrem : Nelitujte tzv. "dobrovolnosti", až už bude pozdě !!!
 

 
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: A AA 08. 12. 2010, 15:20:55
Precist musis, podepsat muzes.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Dan Rozsíval 08. 12. 2010, 15:24:23
Nic nového. A v Olomouci obzvláště ne.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: hrazny palyza 08. 12. 2010, 20:17:16
Budiž tato zkušenost výstrahou pro ty, kdo pomýšlejí se zaregistrovat a uvázat se k placení kabelovým nebo satelitním operátorům!
Naštěstí ale existuje plně anonymní a bezplatná digitální platforma 8)
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Dan Rozsíval 08. 12. 2010, 21:32:59
Přesně tak. A navíc si můžeme i vybrat zda-li bezplatnou digitální platformu pozemní či satelitní že. A pokud chceme tu placenou tak u některých satelitních operátorů se nemusíme registrovat a vázat vůbec.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: spyko 09. 12. 2010, 00:16:57
Jenže to víme my,dalších 90% lidí to neví,a na tom tyhle" firmy"bazirujou,na druhou stranu je těžké těm lidem pomoct,protože se o tyhle věci nezajímají !
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Petr Novák 09. 12. 2010, 04:58:16
Hmm, a když mi nabídka ani jednoho z těchto operátorů "zdarma" (uvozovky jsou na místě, protože ani jeden operátor nenabízí zcela zdarma nic) nevyhovuje programem ani technologicky, tak co mám dělat? Holt se upíšu operátorovi, jehož služby mi vyhovují. Pro mě je to UPC. Za 724 Kč mám cca. 90 kanálů, většinu z nich v češtině nebo slovenštině a za dalších 151 Kč mám PVR. Navíc není problém připojit dvě i více TV, na rozdíl od satelitu. Byl bych blázen, kdybych vzal za více peněz méně muziky. Uznávám, ne každý má přístup k takovéto nabídce, ale když už k ní přístup máte, na co se spokojit s něčím horším?
Nechci tady vypadat jako dealer UPC, to pánbůh chraň, jenom chci říct, že jsou i lidé, kteří jsou u UPC a podobných firem zcela dobrovolně a dokonce jsou s jejich službami i vcelku spokojeni.

Rozhodně ale nechci obhajovat to, o čem tento thread původně byl, tedy o klamání zákazníků ze strany RIO Media. To je neomluvitelné a je dobře, že na to pan Kašpar upozornil.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: pevy 09. 12. 2010, 10:05:57
A já bych byl byl blázen, kdybych vzal tolik muziky, co vy, za tu cenu, co popisujete (byť na dvě televize  ;D
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Petr Novák 09. 12. 2010, 18:40:45
Já Vám to vymlouvat nebudu, ale já si neumím představit, že bych platil 250 Kč za 22 pouze SD kanálů u Skylinku nebo 290 Kč za 24 také pouze SD kanálů u CS Linku, jehož placená nabídka mi přece jen vyhovuje o něco více, ale stále by mi mnoho kanálů, které sleduji, chybělo. Budu upřímný, když už bych z nějakého důvodu musel mít satelit, jedinou přijatelnou volbou by pro mne byl UPC Direct. Naštěstí to ale řešit nemusím, protože mám kabelovku od UPC.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Dan Rozsíval 09. 12. 2010, 22:43:27
Naprostý souhlas s pevym. Takový blázen abych dával měsíčně cca 900 Kč za nějakou bednu ať už to provozuje kdokoli tedy také nejsem. A u takové firmy jako UPC dvojnásob. A tudíž myslím že je naprosto nepodstatné co si umíte nebo neumíte představit.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Petr Novák 09. 12. 2010, 23:20:11
To není o tom, co si kdo umí představit, ale o tom, co si kdo umí spočítat a co za své peníze požaduje. Třeba můj oblíbený Discovery Science mi prostě ani Skylink ani CS Link nedá, stejně tak Animal Planet. UPC ano. Základní Discovery má jen Skylink, ten ale zase nemá Spektrum. UPC má oba, za jeden paušál, bez nutnosti platit dvěma firmám a mít v přístroji dvě karty. Kdybych měl platit Skylink i CS Link, zaplatil bych sice jen 540, ale stále bych měl méně SD kanálů než než u UPC a žádné HD, za které je, pro mne nepochopitelně, třeba doplácet extra. Já prostě chci za své peníze co nejvíce a to mi UPC nabízí. Tečka.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Oldřich Urbiš 10. 12. 2010, 09:23:10
Také bych se rád připojil k varování před Rio Media potažmo 802.cz.
Mám od této společnosti IPTV přes optiku a jsou s ní neustálé problémy.
Bohužel jsem podepsal úvazek na dva roky což si dodnes mlátim o hlavu.
Cca 1,5 roku se televize neustále sekala, vypadávaly programy a občas nejela vůbec.
Sekání se cca před 1 měsícem ztratilo, ale po týdnu televize přestala fungovat úplně, jsou to již 3 týdny a doposud,  i přes neustálé urgence z mé strany, nebyli schopni závadu odstranit.

Proto si dvakrát rozmyslete jestli s Vám vyplatí přistoupít na jejich podmínky, ja s nimi končním jakmile mi skončí úvazek.

Oldřich URBIŠ
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 10. 12. 2010, 09:29:29
Hmm, a když mi nabídka ani jednoho z těchto operátorů "zdarma" (uvozovky jsou na místě, protože ani jeden operátor nenabízí zcela zdarma nic) nevyhovuje programem ani technologicky, tak co mám dělat? Holt se upíšu operátorovi, jehož služby mi vyhovují. Pro mě je to UPC. Za 724 Kč mám cca. 90 kanálů, většinu z nich v češtině nebo slovenštině a za dalších 151 Kč mám PVR. Navíc není problém připojit dvě i více TV, na rozdíl od satelitu. Byl bych blázen, kdybych vzal za více peněz méně muziky. Uznávám, ne každý má přístup k takovéto nabídce, ale když už k ní přístup máte, na co se spokojit s něčím horším?
Nechci tady vypadat jako dealer UPC, to pánbůh chraň, jenom chci říct, že jsou i lidé, kteří jsou u UPC a podobných firem zcela dobrovolně a dokonce jsou s jejich službami i vcelku spokojeni.

Rozhodně ale nechci obhajovat to, o čem tento thread původně byl, tedy o klamání zákazníků ze strany RIO Media. To je neomluvitelné a je dobře, že na to pan Kašpar upozornil.
Naprostý souhlas, UPC Supreme = 110 digitálních programů (vč. 12 HD), k tomu 40 analogových programů, rádia a to vše s možností nezávislého sledování na všech TV co mám. A to mně žádný jiný provider nenabídne. A o nějaké "bezplatné" ptákoviny v pozemáku nebo na satelitu nestojím. Holt ale někteří jedinci nedokáží pochopit, že co se nelíbí jim, to může druhému vyhovovat. Někdo třeba za měsíc prohulí 2.000Kč, já za ty prachy mám TV a 100Mb internet  :)
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Pamětník 10. 12. 2010, 14:05:07
...UPC Supreme = 110 digitálních programů (vč. 12 HD), k tomu 40 analogových programů, rádia a to vše s možností nezávislého sledování na všech TV co mám....
Opravdu ještě máte 40 analogových stanic? Nedavno si zde někdo stěžoval, že mu UPC ponechalo jen 14 analogových stanic.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 10. 12. 2010, 15:32:40
Mně je jedno na co si kdo stěžoval, v analogu je přesně 41 programů. Ovšem i kdyby nebyly, tak jsou v DVB-C a pár i v DVB-T.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Petr Novák 10. 12. 2010, 18:53:36
No, u nás v Hodoníně už analog omezily, aktuálně máme v analogu 15 kanálů. DVB-T nic, to u nás (doufám že zatím) nespustily. Ale mě to ani moc nepřekáží. Vlastně nebýt toho, že UPC zatím nebylo schopné nabídnout regionální verze ČT1 a Primy v DVB-C, ani bych nevěděl, že UPC ještě nějaký analog provozuje. A upřímně, tohle a absence Eurosporu 2 NEE jsou vlastně mé jediné výraznější výhrady vůči UPC. A to se trochu bojím, co nastane v lednu, kdy se regionální odpojování přesune z ČT1 na ČT24. Pokud to UPC včas nepodchytí, může se stát, že budeme nějaký čas zcela bez regionů a to by se mi nelíbilo.
Což může být tip na článek pro redakci, poptat se kabelových a IPTV operátorů jak a jestli vůbec se připravují na přesun regionů z ČT1 na ČT24.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Pamětník 10. 12. 2010, 19:58:26
...v analogu je přesně 41 programů....
Děkuji, je ale možné, že v různých lokalitách UPC distribuuje i podstatně odlišnou analogovou nabídku.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 11. 12. 2010, 13:06:11
...v analogu je přesně 41 programů....
Děkuji, je ale možné, že v různých lokalitách UPC distribuuje i podstatně odlišnou analogovou nabídku.
Nezabředávej zase do nesmyslů, protože i kdyby v nabídce nebyl žádný analogový program, tak to lze chytnout v DVB-C (a pár stanic i v DVB-T).
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Pamětník 12. 12. 2010, 18:17:19
Nezabředávej zase do nesmyslů, protože i kdyby v nabídce nebyl žádný analogový program, tak to lze chytnout v DVB-C (a pár stanic i v DVB-T).
To není žádný nesmysl, protože některým zákazníkům kabelovky, zejména pro podružné TV, bohatě stačí i analogový signál pro tyto televizory jen s analogovým tunerem. Někam do garáže, případně do kuchyně, si pořizovat novou placku s DVB-T nebo DVB-C tunerem je pro mnohé zbytečně drahé.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 12. 12. 2010, 19:44:46
Zajímavé tvrzení! Ale u DVB-T ti to nevadí, že si musí divák pořizovat zařízení pro příjem, že?  ;D
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Pamětník 12. 12. 2010, 20:56:35
U DVB-T si ale divák nemůže vybrat, stát, pod diktátem mezinárodních závazků, naplánoval a podporuje přechod z analogu na digitál. Ale kabelovku žádné státní nařízení nenutí analogové kanály likvidovat, či je do nějakého termínu nahradit DVB-T, či DVB-C. V některých lokalitách si ale kabelovka závazek, šířit nešifrovaně Must-Carry, vyložila po svém a analog nahrazuje svými MUXy s pozemní nabídkou v dané lokalitě.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: pevy 15. 12. 2010, 14:00:52
ad. Petr Novák: V Hodoníně nemáte DVB-T ? Pokud čekáte, až k vám dorazí, to se tedy načekáte  :) Mimochodem odkud se u vás přijímá analogové vysílání (když tedy tvrdíte, že tam DVB-T nejde) ?
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 15. 12. 2010, 15:54:54
Ze Strážovic
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Jiří Novák 15. 12. 2010, 17:41:17
Také bych se rád připojil k varování před Rio Media potažmo 802.cz.
Mám od této společnosti IPTV přes optiku a jsou s ní neustálé problémy.
Bohužel jsem podepsal úvazek na dva roky což si dodnes mlátim o hlavu.
Cca 1,5 roku se televize neustále sekala, vypadávaly programy a občas nejela vůbec.
Sekání se cca před 1 měsícem ztratilo, ale po týdnu televize přestala fungovat úplně, jsou to již 3 týdny a doposud,  i přes neustálé urgence z mé strany, nebyli schopni závadu odstranit.

Proto si dvakrát rozmyslete jestli s Vám vyplatí přistoupít na jejich podmínky, ja s nimi končním jakmile mi skončí úvazek.

Oldřich URBIŠ


Tak já mám naštěstí trochu lepší zkušenosti. Mám také smlouvu na dva roky u 802.cz . Sice sleduji poslední dobou mírné zhoršení přístupnosti jejich operátorů na infolince(holt někde šetřit musí), ale poruchy, které se občas vyskytnou u všech operátorů řeší daleko svižněji než třeba O2 a Radiokomunikace...., sekat se mi programy sekaly jen jednu dobu a to jen ty co jsou v nabídce navíc(TVP1,2,3Info), a co se týká kontaktu s operátory tak už vím, kdy se jim vyplatí volat, a kdy spíše napsat mail.
Co mi u nich tedy více vadí, je dost tristní videopůjčovna a taky zatím nedostupné služby(které slibují), ale i u nich se blýská na lepší časy-konečně možnost osobního archívu, znovu přehrání pořadu, TimeShiftu a samoobsluhy přímo v septopboxu. Tyhle služby má třeba Netbox už dávno v nabídce a tohle mi u 802.cz(Ria) chybělo. Takže jestli to rozjedou ke konci roku tak ten druhý rok co mi ještě bude platit smlouva nějak vydržím. U 802, jsem začínal s netem, a je pravdou, že prodejem Riu jsem nebyl zcela nadšen, nicméně těch mínusů u mne zatím tak moc není.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: milan pospisil 15. 12. 2010, 19:06:29
Tak jak jsem se dneska dočetl,tak UPC už má daleko horší praktiky před kterýma je nutno varovat,proti tomu jsou i RIO žabaři!!!!
http://www.fushal.net/2010/06/dejte-pozor-na-upc-je-to-banda-grazlu.html
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Dan Rozsíval 15. 12. 2010, 19:18:54
A pak si pořizujte nějaké kabelovky že. Spíš by mě zajímalo jestli je vůbec u nás nějaká se slušnými cenami a hlavně jednáním.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: milan pospisil 15. 12. 2010, 19:21:30
nevím jak jinde,ale tady v Brně pokud to byl ještě Brnocom a Intercable,tak to ještě šlo.dalo se domluvit,bylo zde i zákaznické středisko,takže osobní kontakt...Co je to vše UPC tak je to v .....:-(
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 15. 12. 2010, 19:47:57
V tom odkazu si stačí přečíst část jedné věty a už je člověk v obraze, že dotyčný je minimálně na budku a tudíž si nemá na co stěžovat, leda na svoji blbost  :P

"podepsal jsem smlouvu (kterou jsem podrobně samozřejmě nečetl)"
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: milan pospisil 15. 12. 2010, 19:57:05
Než budeš zase něco tak rychle hodnotit ,jako obvykle, tak si to přečti celé,ne jen jeden uryvek a víš vše .Ono to totiž není žádná sranda a já sám jsem byl svědkem u rodičů jak je technik přesvědčuje,že on nesmí ten modem od nich převzít aže si UPC samo vyžádá dopisem, který samozřejmě dodnes nepřišel...těch případů je hrozně moc a nejen od lidí co si nepřečetli pořádně smlouvu..takže o tom kdo je na palici se dá dost polemizovat!
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 15. 12. 2010, 21:16:01
Na palici je ten, kdo něco podepisuje a neví co! Resp. když to neví, tak si má vzít na pomoc právníka a sám nic nepodepisovat. V opačném případě je to jeho problém a platí to jak u kabelovky, tak kdekoliv jinde.
A samozřejmě totéž platí při ukončení smluvního vztahu, kde když si někdo sám hraje na právníka a vypovídá smlouvu bez znalostí, tak s ním akorát logicky každý zamete.

Jinak smlouvu s UPC jsem vypovídal letos v létě a modem si vyzvedl pracovník UPC přesně následující den po skončení smluvního vztahu a osobně u mě. Akorát přijel o hodinu dřív než měl, ale ohlásil se telefonicky, jestli to takto lze.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: milan pospisil 15. 12. 2010, 21:29:10
tak máte to UPC nebo ne? ted mi tu píšete,že jste vypověděl smlouvu v létě a modem vrátil a o pár příspěvků výše si pochvalujete jak máte kabelovku od UPC včetně rychlého internetu..nějak tomu nerozumím!
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 15. 12. 2010, 21:56:07
Však já mám kabelovku UPC, v létě jsem to rušil ve starým bytě, ze kterýho jsem se odstěhoval.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: J T 16. 12. 2010, 00:21:33
Jen velký naiva důvěřuje či dokonce se nechá ukecet od podomních či telefonických obchoďáků a podobných "nabízečů" jakýchkoliv produktů a služeb.Jsou to proslulí lháři a to nevyjímaje i "zástupce" relativně renomovaných firem, jako jsou např. telekomunikační operátoři. A jen hlupák podepíše,aniž by si sám na vlastní pěst ověřil tvrzení těchto vykuků...
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: pevy 16. 12. 2010, 08:50:24
Pane Klepáči. Dotyčný sice může v Hodoníně přijímat signál ze Stražovic. Tam ale nevysílají (a nikdy nevysílaly) všechny analogové programy. Takže odkud mají v Hodoníně další (analogové) programy ?  Mně totiž nenapadá nic jiného, než Mikulov/Děvín. A tam běži DVB-T už nějaký ten pátek. A k tomu jsem (pochopitelně) chtěl dotyčného navést  :)
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 16. 12. 2010, 09:02:54
On tady někdo psal, že přijímal všechny analogové programy?  :o
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: pevy 16. 12. 2010, 10:06:35
Pokud tvrdí, že mu tam nejde DVB-T, tak se koukali v Hodoníně jenom na ČT1 a Primu ?
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 16. 12. 2010, 11:36:06
A to je něco neobvyklého? Takovým měst nebo vesnic (kde je převaděč s jenom ČT1 a Novou, pokud vůbec) je celá řada. Kromě toho nikde není dané, že když tam nejde DVB-T, tak tam nemohl jít analog. Právě naopak, analog byl třeba s duchem a zrněním, ale byl, zatímco DVB-T není vůbec.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: pevy 16. 12. 2010, 13:32:24
Nemám už sílu reagovat na vaše námitky. Opravdu si myslíte že město okresního formátu (Hodonín) němělo v analogu dostupné všechny programy ? A opravdu si myslíte, že v Hodoníně nejde DVB-T ? Já to tam sice neznám, ale troufám si tvrdit, že to tam dostupné je. Tím končím tuhle polemiku.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Kuba Melín 16. 12. 2010, 14:42:12
Já bych celkem věřil tomu, že v Hodoníně někdo nemusí v současné chvíli chytat DVB-T vůbec. Protože ČT 1 + Prima se chytala ze Stražovic (Babího lomu), a ČT 2 + Nova zase z Velké Javoriny.
Ani na jednom z těchto vysílačů se DVB-T nevysílá.
Navíc je tam stín Kojálu, který je tam slabší - takže jediná možnost je Mikulov/Děvín, kde ale dříve byla jen ČT 1, takže antény tam moc lidí nasměrovány mít nebude.

Faktem zůstává, že DVB-T z Mikulova (popřípadě s výkonnou anténou i z Kojálu) tu dostupné je, i podle map pokrytí na http://www.dvbservis.cz/mapy (http://www.dvbservis.cz/mapy)
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Alois Klepáč 16. 12. 2010, 15:19:51
Nemám už sílu reagovat na vaše námitky. Opravdu si myslíte že město okresního formátu (Hodonín) němělo v analogu dostupné všechny programy ? A opravdu si myslíte, že v Hodoníně nejde DVB-T ? Já to tam sice neznám, ale troufám si tvrdit, že to tam dostupné je. Tím končím tuhle polemiku.
Co pořád řešíš? Prostě DVB-T nebude nikdy dostupné všude, stejně jako nebyl dostupný analog a není se o čem bavit. Ten tvůj digitální zázrak bohužel není všespasitelný a jakási modla, která se kolem něho vytvořila a pořád se z toho dělalo kdovíco a jak to půjde všude na kus drátu apod. utopie, už taky skončila, protože každý se může v praxi přesvědčit jak to vypadá. Svitavy, Boskovice a spousta dalších měst, kde je příjem špatný. To už doufám stačí, abys procitnul a fanatičtí zastánci DVB-T s tebou  :P
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: pevy 16. 12. 2010, 15:48:25
Pokud jde o fanatismus, tak tě prosím, mluv za sebe (o sobě). Ahoj.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Petr Novák 16. 12. 2010, 16:20:03
Pánové, Pevy špatně pochopil příspěvek na který reagoval, ten se týkal analogu a DVB-T přes kabel od UPC.
Nicméně abych vás rozsoudil, DVB-T terestricky není v Hodoníně problém. Chytáme tu české z Kojálu a Děvína, slovenské z Borského Mikuláše a taky rakouské (otci se dokonce povedlo chytit ten test DVB-T2, ale kvalitu těžko soudit, protože jeho TV karta samozřejmě DVB-T2 tuner nemá a jiný přístroj to ani nenaladil).
Analog se dá stále ještě bez problémů přijímat z Kojálu, Babího lomu, Velké Javoriny a s dobrou anténou i z Tlusté hory (měli jsme z ní léta Primu na STA), dále pak Joj ze Senice a Skalice (zde je problém, že oba vysílače vysílají na stejném kanále, takže je třeba dobře nasměrovaná anténa) a Markíza z Kamzíku. V minulosti nebyl problém ani s rakouskými kanály ORF 1, 2 a ATV, ale ty už dnes analogově samozřejmě chytit nelze.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Veronika Janoušková 01. 04. 2011, 11:31:18
Chci se přidat k výstráhám před využíváním služeb RIO MEDIA. V současné době rozesílají svým bývalím klientum dopisy o uhrazení dluhu. Když se snažíte "dopídit" PROBOHA ZA CO!!!?? Nikdo Vám nechce sdělit proč....i když je to dle zákona jejich povinnost!!!! Varuji ruce pryč od této společnosti.... Nejsem to pouze já, jen v mém okolí se objevili další 2 lidé.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Drahoslav Brašule 01. 04. 2011, 22:27:45
Nemám už sílu reagovat na vaše námitky. Opravdu si myslíte že město okresního formátu (Hodonín) němělo v analogu dostupné všechny programy ? A opravdu si myslíte, že v Hodoníně nejde DVB-T ? Já to tam sice neznám, ale troufám si tvrdit, že to tam dostupné je. Tím končím tuhle polemiku.
Takže,v Hodoníně samozřejmě nejsme někde na konci společnosti,takže chytáme-Mux1Mux2Mux3+slovenské kanály Javorina k69.Ty Muxy chytáme samozřejmě z Brna :) No problém,dvě antény a šlape to.Včera jsem to dodělal doma,protože na 2 televizích jede Skylink a ty další jsou tzv postelové,tam těch pár kanálů stačí.A co se  týče Rakouska,tak to tu chytáme i na vidle:)) ale já osobně jsem dal přednost anténě otočené na Brno-doma je klid Love ;) ;) takže tak.P.S-nejsem montážník,jen si na něj občas hraju 8)
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Petr Novák 01. 04. 2011, 23:07:40
Á, další Hodoňák. Tož vitajte. Ale nějak se mi nechce věřit, že byste v Hodoníně chytil DVB-T z Hádů. Netvrdím že to není možné, ale byl by to spíše dálkový příjem, pro který však dnes již není důvod, protože z Kojálu vysílá přesně totéž v mnohem lepší kvalitě.
A pokud jde o slováky, tak Javorinu na kanále 69 se nám chytit nepodařilo, ačkoliv s analogem z Javoriny nikdy problém nebyl a museli jsme to natočit na Borský Mikuláš, odkud nám kanál 66 jede bez problému. Ale to bude asi anténou, která má zjevně s tak vysokým kanálem problémy.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Drahoslav Brašule 01. 04. 2011, 23:16:47
51,5 kiláků k Hády,antény jsou Alcad 119, 2x +kanálový slučovač(21-60+69) a Javorina je 45 km ode mě..Na ty Hády jsem dostal tip od známeho,dělá instalace profi a chytá to na podstatně horší typ,než já.Ale všude má příjem bez výpadků.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Milan Pantůček 02. 04. 2011, 10:05:27
Á, další Hodoňák. Tož vitajte. Ale nějak se mi nechce věřit, že byste v Hodoníně chytil DVB-T z Hádů. Netvrdím že to není možné, ale byl by to spíše dálkový příjem, pro který však dnes již není důvod, protože z Kojálu vysílá přesně totéž v mnohem lepší kvalitě.
A pokud jde o slováky, tak Javorinu na kanále 69 se nám chytit nepodařilo, ačkoliv s analogem z Javoriny nikdy problém nebyl a museli jsme to natočit na Borský Mikuláš, odkud nám kanál 66 jede bez problému. Ale to bude asi anténou, která má zjevně s tak vysokým kanálem problémy.
Hlavně to bude tím, že V. Javorina je přímo na hranici a má proto výkon směrem na Moravu silně omezen. Borský Mikuláš takové omezení nemá. 
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Drahoslav Brašule 02. 04. 2011, 11:33:11
Přesně tak..Ale opravdu,nemám s Javorinou problém.Zato ve Veselí,tam je to jako pod deštníkem.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Karel Pugner 21. 11. 2011, 11:58:46
Taky se musím podělit o své špatné zkušenosti s RioMedia. Sedm let jsme byli spokojenými zákazníky CLNetu, vše fungovalo jak mělo, bohužel vše se změnilo pohlcením CLNetu Riomédií.

Že se něco děje jsme zjistili, když nás bez varování odpojili od APčka, na které jsme byli 7 let připojeni, vůbec je netrápilo, že jsou připojeni aktivní klienti, prostě nás odpojili a nazdar (RioMedia). Složitě jsem musel zjišťovat co se děje, kam volat .....
Přišli, přepojili nás z 2,4GHz na 5 GHz technologii a že vše bude lepší než dříve. Bohužel první co jsem zjistil, že mi nefunguje veřejná IP - na domu máme IP kamery, na dálku se potřebji občas připojit na počítač a proto potřebuji port forwarding.

Bylo mi sděleno, že mi přidělí novou veřejnou IP a že vše bude fungovat jako dříve. Již to je více než 2 měsíce a stále nemohu přistupovat přes internet na kamery a počítač - hlavní důvod, proč internet mám. Platím nyní již třetí měsíc za službu, která nefunguje !!!

Po několika voláních na helpline - opravdu otřesná zkušenost, člověk poslouchá melodie a čeká v pořadí .... za to jsem již utratil několik stokorun. Dovolal jsem se různým technikům, každý říkal, že to nastaví, ale skutek utekl, stále veřejnou IP žádný nerozjel!!!!

Dnes jsem se od jednoho z techniků dozvěděl, že používají dynamické DHCP a že to snad ani rozjet nepůjde.
Dnes mi měli z RioMedia zavolat, nezavolali a když jsem zavolal já setkal jsem se s neskutečně arogantním a přezíravým jednáním. Už i chápu, proč je veškerá komunikace přes telefon a i když jde o internetovou firmu, nikde neudávájí mail. kontakt. Nechtějí důkazy.

Všechny před RioMedia varuji, s něčím podobným jsem se zatím nesetkal!

Opravdu škoda CLNetu, co si nyní pročítám reakce o RIOMedia na internetu, lituji, že jsem se nezažídil dřive.

Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: PIT0MEC 21. 11. 2011, 16:25:43
Já mám od nich IP telefon, služba 802.cz a nemůžu si po stránce spolehlivosti stěžovat.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: kubisek 21. 11. 2011, 19:03:56
Já mám od nich IP telefon, služba 802.cz a nemůžu si po stránce spolehlivosti stěžovat.
Po stránce spolehlivosti možná, ale po stránce cen a účtování je to tragédie. Hlavně u volání na mobily. A hlavně se najdou operátoři, kteří nabízejí stejnou úroveň spolehlivosti, ale při polovičních cenách. Takže já jim momentálně dávám pápá.
Název: Re: POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: PIT0MEC 22. 11. 2011, 11:42:16
Skrz cenu a tarifikaci se nima loučím i já, tam jim skutečně ujel vlak.
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Irena Svobodova 22. 12. 2011, 20:38:15
Dobrý den, po pročtení diskuse chci také upozornit na příšernou zkušenost s touto firmou. S přítelem jsme zprovoznili menší kavárnu a chtěli připojení na wifi pro zákazníky. Zavolali jsme jim a přišel jejich prodejce, nabídnul prý rychlý internet i s televizí a já nevím s čím možným, i  telefonem. Pořád opakoval o velké rychlosti za dobrou cenu, optický kabel a nevím co všechno. Nakonec jsme smlouvu podepsali, do dvou dnů nám to prý zprovozní, někdo přijde a zavolá,zapojí ….roznášková služba od nás dostala termín za dva týdny po tom co nám riomédia slíbila připojení k roznesení letáků s informací pro zákazníky, že bude  v kavárně wifi přístup.

Uběhl týden,nikdo nezavolal, nepřišel. Po týdnu jsem volala prodejci ten mi řekl, že ho to nezajímá, on smlouvu předal někam (telefonní centrum), mám si zavolat nějaké techniky, to už není jeho práce. Bylo 27.6. Evidentně mu to bylo jedno. Přes přítele se mi podařilo zjistit firmu co jim má zapojovat zákazníky, nějaký centralis , tam nám řekli že taky nic nemají a neví…… a nepřipojí nás a že máme volat nějaké telefonické centrum riomedia a konečně mi paní dala číslo,……to uběhl další týden…. ale největší zděšení z rio média přišlo až tady. Paní operátorka na lince mi s úděsným tonem řekla, že žádná smlouva u nich není a co vlastně po ní chci, proč volám ?... Já držela podepsanou smlouvu Rio media od prodejce na dva roky, neměla internet, zákazníci se ptali proč nejede když jsme ho slíbili, měli na to navázanou akci v kavárně !!!!!!….stížnosti, pokles zákazníků….nebudu ani popisovat. Firma rio media nic nenašla a jejich debilní telefonické centrum a jejich operátoři mi pořád opakovalo… omlouváme se..….omlouváme se. mám pocit že tohle se snad nemůže stát nikde jinde než v riomedia jak si pročítám tuto diskusi. Od sepsání smlouvy prosím uběhly celkem 2 měsíce !! a stále se řešilo…chvíli to vypadalo že bude….potom zase ne….neskutečná firma naprostého bordelu, pardon za výrazy pro admina. Nakonec přítel (je policista) si vzal věc do parády a pohrozil jim právníkem a okamžitě jsem smlouvu roztrhala. Jeden náš zákazník nám poradil místní firmu, která nám druhý den zapojila internet a taky přes optiku.

UŽ NECHI NIKDY SLYŠET NIC O RIO MEDIA !!!!!!!!!!

Moje rada všem, NIKDY NIC NEBERTE OD RIO MEDIA !!!! MAJÍ VE VSEM TAKOVY BORDEL CO SNAD NEMUZE BYT NIKDE JINDE. HRŮZA. JAK JE VŮBEC MOŽNÉ ŽE JEŠTĚ DNES TAKOVÁ FIRMA MŮŽE EXISTOVAT !!!

Irena Svobodová
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Roman Schubert 22. 01. 2012, 15:04:28
Pozor na pracovníky RIO Media.!!!!! Po domech na sídlištích v Olomouci se v průběhu měsíce
prosince pohybovali pracovníci firmy Rio Media, kteří nabízejí připojení kabelové televize a
internetu od jejich firmy. Přitom se v domech, které navštívili, objevily přepálené přijímače
satelitů s možností výpadku příjmu televize na několik dnů, s nutností dražší opravy. Dávejte
si dobrý pozor na tyto lidi a ani je raději nevpouštějte do domu. !!!!!! Zápis se stížností byl předán
policii ČR.
Schubert Roman
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: PIT0MEC 22. 01. 2012, 18:05:36
Agent Sí Aj Ej - lyricsJá jsem agent Sí Aj Ej,
 jsem nebezpečnej a jsem zlej.
 
®: Já jsem agent Sí Aj Ej,
 jsem nebezpečnej a jsem zlej,
 jsem zlej, jsem zlej, strašně very zlej.
 
Pracuju pro temné síly,
 maskují mě černé kníry.
 
®:
 
Whisky mi v krku šplouchá,
 jsem slizkej jako ropucha.
 
®:
 
Ďáblu jsem duši zaprodal,
 na rozkaz jsem mordoval.
 
®:
 
Za dolary všecičko
 udělám, uf, matičko.
 
®:
 
Mám vysílačku v nosní dírce
 a kulomet skrytej v sirce.
 
®:
 
A mě nikdo nedostane,
 zmizím, kdy se mi zamane.
 *: Neb su agent Sí Aj Ej, su nebezpečnej a jsem zlej,
 jsem zlej, strašně very zlej,
 čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej,
 zlej, zlej, strašně very zlej,
 čím víc jsem zlejší, tím líp jsem placenější,
 chacha, chacha, na mě si dej bacha,
 neboť já, neboť já jsem strašně very, very,
 příšerňácky, strašlivácky, ukrutňácky, smrtelňácky
 zlej, zlej, strašně very zlej,
 čím víc jsem zlej, tím líp jsem placenej,
 zlej, zlej, strašně very zlej,
 čím víc jsem zlej, tím líp jsem pla-pla-pla-pla-pla-placenej.
 
Rec: Zlí celého světa, spojte se!
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: spyko 22. 01. 2012, 18:27:41
Pitomec - žasnu,K.H.Mácha je břídil ! :o!!
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Wolfgang Wolf 22. 01. 2012, 19:37:14
Bohužel toto je realita a nejde jen o firmu uvedenou v záhlaví, na Ostravsku máme zkušenosti s jiným "škůdcem"...
Připomenu, že vykrádání a poškozování STA bylo hitem i na počátku 90.let, kdy se na sídlištích instalovala kabelovka.
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: spyko 22. 01. 2012, 20:03:09
Kabel + a pan Hanák ??? 8)
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: PIT0MEC 22. 01. 2012, 20:23:12
Kam mně sahá paměť, tak počátkem devadesátých let se kabelovka rozváděla stupačkově, tj. z trubek v baráku se vyházely shnilý koaxy od STA, protáhly se nový od kabelovky, osadilo se to zásuvkama, kabelovka se připojila a bylo to. Všechno samozřejmě se souhlasem majitele objektu a s poměrně velkým nadšením obyvatel, kteří najednou mohli přijímat programy dosud nedostupný. A jestli si tam někdo z původní STA šlohnul starý TESA-S měniče a kanálový vložky, tak to mohl šoupnout leda do sběru na hliník, to nemělo jinak žádnej wert.
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: Libor L 23. 01. 2012, 07:23:49
Ale mělo!  Zvlášť pro  firmy, které servisovaly STA. Byl to přístup k levným komponentům na opravy a výměny. Jinak dnes tady v Ostravě "rozkrádá" ona jistá firma i poměrně nedávno instalovanou technologii na STA (např. kanálové procesory TELEVES ref. 5179 apod.) a lidé jsou pak nuceni přejít k příjmu tv za pomocí její technologie. A navíc jsou pak v inkriminovaných nemovitostech zakázány SAT paraboly! A lidé tím pádem příliš možností nemají. Ona firma totiž má zajištěnu exkluzivitu na zavádění své technologie na tv  příjem + internet do nemovitostí jedné velké firmy, která spravuje stovky ne-li tisíce bytů v bývalém OKR a která tyto koupila za dodnes nejasných okolností za vlády jisté oranžové strany!
Název: Re:POZOR NA RIO Media - VÝSTRAHA !!!
Přispěvatel: PIT0MEC 23. 01. 2012, 08:53:31
V tý době měl každej, kdo STA dělal, komponentů bohatě nakradenejch dost na roky dopředu  ;D  S vykrádáním STA to bylo spíš tak, že v momentě kdy se to nepoužívalo, tak si to prostě rozebrali domorodci nebo kdo šel zrovna okolo.

Pokud to majitel dovolí, tak se s tím holt nic nenadělá. Leda změnit bydliště.