Fórum Digizone.cz

Ostatní => Odkladiště => Téma založeno: Kristynas 19. 09. 2016, 09:07:15

Název: GSM vysílač u pozemku?
Přispěvatel: Kristynas 19. 09. 2016, 09:07:15
Zdravím,
jdu si pro radu jako naprostý laik zmatený protichůdnými informacemi z rozličných (čti: pochybných) zdrojů. Uvažujeme o koupi pozenku k výstavbě, avšak nedaleko (400m) stojí vysílač - základová stanice radiotelefonní sítě GSM. Přes pozemek vede rovněž vyznačena trasa dle územního plánu - radiové směrové spoje.
Smrdí mi to nepříjemnostmi. Možná jsou to ale různé bludy, co myslíte? Taky jsem z jiné zdejší debaty vyčetla, že pod svícnem tma - a tedy šance, že by ovlivnění nemuselo být tak rapidní? No, jak jsem psala výše - naprostý laik :-)
Moc prosím o názory.
Název: Re:GSM vysílač u pozemku?
Přispěvatel: Enik 19. 09. 2016, 09:35:35
Pokud přes pozemek nevedou nějaké kabely nebo potrubí, pak není problém.
Název: Re:GSM vysílač u pozemku?
Přispěvatel: dloji 19. 09. 2016, 09:49:48
Buďte klidná. Žádné ovlivnění se nekoná. Na některé jedince to má vliv pouze psychický. To, že to tam je. Ale je to jen v hlavě. Nic víc.
Základnových stanic je po kraji mnoho. Vy to máte 500m daleko, my 50 m. Stále ještě žijeme v pohodě a nic se neděje. :)
Ty trasy jdou sice přes pozemek, ale v úzkém paprsku ve velké výšce. Nemáte šanci se tam normálně dostat.
Název: Re:GSM vysílač u pozemku?
Přispěvatel: omar3 19. 09. 2016, 10:59:57
Úplně bych nepomíjel ty směrové spoje. Pokud je na ně vyhlášeno ochranné pásmo a jsou zaneseny v územním plánu, tak se bude muset projednávat stavba s operátorem.
Jak jdou vysoko nad pozemkem není jisté, pokud je pozemek na vrcholu kopce, tak mohou být už dost nízko. Už jsem zažil případ, kdy stavebník musel dělat ohybač vln, když postavil stavbu do paprsku mikrovlnného spoje.   
Název: Re:GSM vysílač u pozemku?
Přispěvatel: kubisek 19. 09. 2016, 13:27:48
Samozřejmě, že to problém být může:
Citace
Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje

Vznik ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje upravuje § 103 zákona o elektronických komunikacích.

Ochranné pásmo rádiového zařízení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu vydaného podle zákona č. 183/2006 Sb. Parametry těchto ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového směrového spoje.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí správního deliktu dle § 118 odst. 1) písm. q) zákona o elektronických komunikacích. Fyzická osoba, která poruší zákaz k provádění činností v ochranném pásmu, se dopustí přestupku dle § 119 odst. 1 písm. k) zákona o elektronických komunikacích.

Jinými slovy - informujte se na místě příslušném stavebním úřadě....